FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_ArticlesOfAssociationAbstract|
Esas Sözleşme
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|
Bankamız Esas Sözleşmesi'nin 6. maddesindeki tadil 22.05.2024 tarihinde İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'nce tescil edilmiş, 22.05.2024 tarih ve 11087 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan edilmiştir.

Son değişikliği içeren yürürlükteki Esas Sözleşmemiz ekte verilmektedir.Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Madde No
Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi
Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi
Tescilin İlanına İlişkin TTSG No
6
22/05/2024
22/05/2024
11087