FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
Özet Bilgi
Bedelsiz Sermaye Artırımına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı ve SPK Başvurusu Hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
07.05.2024
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL)
1.000.000.000
Mevcut Sermaye (TL)
413.599.221
Ulaşılacak Sermaye (TL)
2.650.000.000
Bedelsiz Sermaye Artırımı
Pay Grup Bilgileri
Mevcut Sermaye (TL)
İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL)
İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)
Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL)
Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)
Verilecek Menkul Grubu
Verilecek Menkul Kıymet
Nevi
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREDAPG00016
77.000.000
416.351.993,040
540,71687
A Grubu
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREDAPG00016
Nâma
B Grubu, İşlem Görmüyor, TREDAPG00024
51.333.335,9
277.568.009,238
540,71687
B Grubu
B Grubu, İşlem Görmüyor, TREDAPG00024
Nâma
C Grubu, DAPGM, TREDAPG00032
285.265.885,1
1.542.480.776,722
540,71687
C Grubu
C Grubu, DAPGM, TREDAPG00032
Nâma
Mevcut Sermaye (TL)
İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL)
İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)
Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL)
Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)
TOPLAM
413.599.221
2.236.400.779,000
540,71687
İç Kaynakların Detayı :
Özsermaye Enflasyon Düzeltme Farkları (TL)
663.450.024
Emisyon Primi (TL)
849.900.779
Geçmiş Yıl Karları (TL)
723.049.976
Bildirilmesi Gereken Diğer Hususlar
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No
6
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Tarihi
22.05.2024
SPK Başvuru Tarihi
22.05.2024
Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği
Kaydi Pay
Ek Açıklamalar

Dap Gayrimenkul Geliştirme A.Ş. Yönetim Kurulu Şirket merkez adresinde toplanarak;

1. Şirketimizin 07.05.2024 tarihli 18 no'lu Yönetim Kurulu Kararı doğrultusunda; II-18.1 sayılı Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliği'nin 6. maddesinin altıncı fıkrası uyarınca 1.000.000.000 TL tutarındaki kayıtlı sermaye tavanı bir defaya mahsus olmak üzere aşılmak kaydıyla çıkarılmış sermayesinin, 663.450.024 TL'sinin sermaye düzeltmesi olumlu farkları hesabından, 849.900.779 TL'sinin hisse senedi ihraç (emisyon) primleri hesabından ve 723.049.976 TL'sinin geçmiş yıl karlarından karşılanmak suretiyle 413.599.221 TL'den 2,650.000.000 TL'ye yükseltilmesi sebebiyle oluşan 2.236.400.779 TL'lik sermayenin ve artırım sonrası nihai sermayenin, sermayeyi temsil eden paylara göre dağılımı aşağıdaki şekilde oluşmuştur;


Pay Grupları
Mevcut Sermaye TL
Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL)
Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)
Toplam Sermaye (TL)
Nevi

A Grubu

İşlem Görmüyor

TREDAPG00016

77.000.000,00
416.351.993,040
540,71687
493.351.993,040
Nama

B Grubu

İşlem Görmüyor

TREDAPG00024

51.333.335,90
277.568.009,238
540,71687
328.901.345,138
Nama

C Grubu

TREDAPG00032

285.265.885,10
1.542.480.776,722
540,71687
1.827.746.661,822
Nama
TOPLAM413.599.221,00
2.236.400.779,000
540,71687
2.650.000.000,000
-

2. Bedelsiz sermaye artırımı neticesinde oluşan Şirket sermayesi ve pay sahipliği yapısı bağlamında;

2.1 Esas Sözleşmenin "Sermaye" başlıklı 6.maddesinin Ek-1'de sunulan şekli ile tadil edilmesine ve VII-128.1 sayılı Pay Tebliği uyarınca Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye" başlıklı 6. maddesinde yapılan tadile uygun görüş alınması amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuru yapılmasına,

2.2 Bedelsiz sermaye artırımında ihraç edilecek paylara ilişkin ihraç belgesinin onaylanması için Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuru yapılmasına,

2.3 İhraç belgesinin Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanmasını ve Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye" başlıklı 6'ncı maddesinin yeni şekline Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygun görüş verilmesini takiben, Ticaret Sicil Müdürlüğü ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. gibi diğer tüm kurum ve kuruluşlar nezdinde gerekli işlemlerin yapılmasına oybirliği ile karar verilmiştir.

Söz konusu karar kapsamında 22.05.2024 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuru yapılmıştır.

Tasarruf sahiplerinin ve kamuoyunun bilgisine sunarız.

Eklenen Dökümanlar
EK: 1
Ek-1 Esas Sözleşme Tadil.pdf