FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_SubmissionOfFinancialStatementsToAnyAuthoritiesAbstract|
Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
oda_DelayedAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_PeriodCoveredInFinancialStatement|
Mali Tablonun Hesap Dönemi
01.01.2024-31.03.2024
oda_GovernmentAuthorityToWhichFinancialStatementWasSubmitted|
Mali Tablonun Verildiği Otorite
İstanbul Büyük Mükellefler Vergi Dairesi Müdürlüğü
oda_SubmissionReason|
Mali Tablonun Verilme Nedeni
Kurumlar Vergisi Mükellefleri İçin Geçici Vergi Beyannamesinin verilmesi
oda_SubmissionDateOfFinancialStatement|
Mali Tablonun Verilme Tarihi
22/05/2024
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_AdditionalExplanationTextBlock|

Şirketimizin 01.01.2024-31.03.2024 hesap dönemine ilişkin Gelir Tablosu, 2024/1.Dönem Kurumlar Geçici Vergi Beyannamesi ekinde bulunan Gelir Tablosunu bağlı bulunan Vergi Dairesi Müdürlüğü'ne sunulmuş olup,

Sermaye Piyasası Mevzuatı'na göre düzenlenmemiştir. 

Pay sahipleri ve Kamunun bilgisine sunarız.