FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_SubmissionOfFinancialStatementsToAnyAuthoritiesAbstract|
Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
oda_DelayedAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_PeriodCoveredInFinancialStatement|
Mali Tablonun Hesap Dönemi
01.01.2024-31.03.2024
oda_GovernmentAuthorityToWhichFinancialStatementWasSubmitted|
Mali Tablonun Verildiği Otorite
Marmara Kurumlar Vergi Dairesi
oda_SubmissionReason|
Mali Tablonun Verilme Nedeni
2024 Yılı 1.Dönem Geçici Vergi Beyannamesi
oda_SubmissionDateOfFinancialStatement|
Mali Tablonun Verilme Tarihi
21/05/2024
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_AdditionalExplanationTextBlock|

Tureks Turizm Taşımacılık A.Ş.'nin 2024 yılı 1. Dönem Geçici Vergi Beyannamesi ekinde Marmara Kurumlar Vergi Dairesi'ne sunulan, Sermaye Piyasası Mevzuatına göre düzenlenmemiş 01.01.2024-31.03.2024 hesap dönemine ait Gelir Tablosu ekte yer almaktadır.

Ekte sunulan ve Vergi Usul Kanunu Hükümlerine göre hazırlanmış olan Gelir Tablosu, Tureks Turizm Taşımacılık A.Ş. tüzel kişiliği faaliyet sonuçlarını yansıtmakta olup, konsolide sonuçları içermemektedir.