FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_SubmissionOfFinancialStatementsToAnyAuthoritiesAbstract|
Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
--
oda_DelayedAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_PeriodCoveredInFinancialStatement|
Mali Tablonun Hesap Dönemi
01.01.2024-31.03.2024
oda_GovernmentAuthorityToWhichFinancialStatementWasSubmitted|
Mali Tablonun Verildiği Otorite
Büyük Mükellefler Vergi Dairesi Müdürlüğü
oda_SubmissionReason|
Mali Tablonun Verilme Nedeni
2024 Yılı 1. Dönem Geçici Vergi Beyannamesinin Verilmesi
oda_SubmissionDateOfFinancialStatement|
Mali Tablonun Verilme Tarihi
22/05/2024
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_AdditionalExplanationTextBlock|


Şirket'imizin 01.01.2024 - 31.03.2024 dönemine ait  gelir tablosu,  2024 yılı 1.dönem Geçici Kurumlar Vergi Beyannamesi ekinde Büyük Mükellefler Vergi Dairesi  Müdürlüğü'ne sunulmuştur. Ekte yer alan tablo Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre hazırlanmış olup Sermaye Piyasası Mevzuatına göre   düzenlenmemiştir