FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_SubmissionOfFinancialStatementsToAnyAuthoritiesAbstract|
Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
oda_DelayedAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_PeriodCoveredInFinancialStatement|
Mali Tablonun Hesap Dönemi
01.01.2024 - 31.03.2024
oda_GovernmentAuthorityToWhichFinancialStatementWasSubmitted|
Mali Tablonun Verildiği Otorite
Üsküdar Vergi Dairesi
oda_SubmissionReason|
Mali Tablonun Verilme Nedeni
2024 Yılı 1.Dönem Geçici Vergi
oda_SubmissionDateOfFinancialStatement|
Mali Tablonun Verilme Tarihi
22/05/2024
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_AdditionalExplanationTextBlock|

Şirketimizin ekte yer verilen 01.01.2024 - 31.03.2024 dönemine ait Gelir Tablosu, Geçici Vergi Beyannamesi ekinde ilgili Vergi Dairesi'ne sunulmuştur.

Sermaye Piyasası mevzuatına göre düzenlenmemiş söz konusu gelir tablosu; Şirketimizin "solo" gelir ve gider kalemlerini içermekte olup enflasyon muhasebesi düzeltmesine tabi tutulmamıştır.

Kamuoyuna ve pay sahiplerimize saygılarımızla duyurulur.

 

        

İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.