FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_ArticlesOfAssociationAbstract|
Esas Sözleşme
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|

Şirketimiz paylarının halka arzı sonrasında çıkarılmış sermayemizin 407.169.500 TL'den 479.421.759 TL'ye artırılması  nedeniyle 6362 Sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 18. maddesinin 7. fıkrası uyarınca, Şirketimizin Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye ve Payların Türü" başlıklı 6.  Maddesinin tadil metni Gaziantep Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından tescil edilmiş olup, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan edilmiştir.   

  

Esas Sözleşmenin son hali ektedir.

  

Kamuoyunun bilgilerine sunulur.   

  SaygılarımızlaEsas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Madde No
Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi
Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi
Tescilin İlanına İlişkin TTSG No
6
15/03/2024
18/03/2024
11045