FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_MaterialEventDisclosureGeneralAbstract|
Özel Durum Açıklaması (Genel)
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
19.01.2023
oda_DelayedAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|
19.01.2023 tarihli KAP açıklamamızda belirtmiş olduğumuz Yönetim Kurulu kararlarımız çerçevesinde,

-Mevcut fabrika parselimizin içerisinde, 2700 m2 kapalı alana sahip olacak ve ağırlıklı olarak ihracata yönelik çalışması planlanan, çevre illerde üretilen doğal ürünlerin ayıklanarak işlenmesi, paketlenmesi ve soğuk hava deposunda sağlıklı bekletilmesini sağlayacak İncir-Kayısı işleme ve paketleme tesisi kurulumuna yönelik projemizin 1. Etap yatırımları için T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK)'na gerekli başvuru yapılmıştır.

-Program kapsamına alınan Faydalanıcılara, uygun harcamalar karşılığında sağlanacak olan mali destek, Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti eş finansmanından oluşturulan IPARD Programı Fonu'ndan sağlanmakta ve söz konusu destek, program çerçevesinde gerçekleşmiş yatırımlar için %50 ila %70 arasında geri ödemesiz olarak kullandırılmaktadır. Yatırım projemizin ilgili destek programına dahil edilmesi durumuna göre süreç hakkında gerekli bilgilendirmeler yapılacaktır.

Kamuoyunun bilgilerine saygılarımızla arz ederiz.