FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
Özet Bilgi
Genel Kurul Sonucu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi
Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi
01.01.2023
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi
31.12.2023
Karar Tarihi
27.04.2024
Genel Kurul Tarihi
24.05.2024
Genel Kurul Saati
10:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih
23.05.2024
Ülke
Türkiye
Şehir
ISPARTA
İlçe
ISPARTA MERKEZ
Adres
Barida Hotels Kovada Toplantı Salonu - Süleyman Demirel Bulvarı 102 cad. No: 81 ISPARTA
Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
2 - 2023 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi
3 - 2023 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporunun okunması
4 - 2023 yılı hesap dönemine ilişkin finansal tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması
5 - Türk Ticaret Kanununun 363 üncü maddesine göre yıl içerisinde Yönetim Kurulu üyeliklerinde yapılan değişikliklerin onaylanması
6 - Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirket'in 2023 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi
7 - 2023 yılı net dönem kârının dağıtımına ilişkin Yönetim Kurulu önerisinin görüşülerek onaya sunulması
8 - Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi
9 - 2024 yılı hesap dönemi için Yönetim Kurulu'nun ilgili kararına istinaden Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin onaya sunulması
10 - Yönetim Kurulu Üyelerine Şirket'in faaliyet konusuna giren işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları ve aynı tür işlerle uğraşan şirketlere ortak olabilmeleri hususunda Türk Ticaret Kanununun 395 ve 396 ncı mddeleri kapsamında izin verilmesinin karara bağlanması
11 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliği'nin, 1.3.6 sayılı kurumsal yönetim ilkesi kapsamında, Şirket'in 2023 yılında ilişkili taraflarla yapmış olduğu işlemler hakkında bilgi verilmesi
12 - Şirket'in 2023 yılı içerisinde yapılan bağış ve yardımlar hakkında bilgi verilmesi ve 2024 yılı için bağış ve yardımlar üst sınırının belirlenmesi
13 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12 nci maddesi uyarınca 2023 yılında Şirketimiz tarafından üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler konusunda bilgi verilmesi
14 - Dilek, temenniler ve kapanış
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı?
Evet
Genel Kurul SonuçlarıŞirketimizin 2023 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı 24.05.2024 tarihinde gerçekleştirilmiş olup genel kurul toplantı tutanağı ve hazır bulunanlar listesi ekte verilmiştir.

Kamuoyu ve yatırımcılarımızın bilgisine sunarız.


Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım
Görüşüldü
Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1
Aksu Enerji A.Ş. Toplantı Tutanağı.pdf - Tutanak
EK: 2
Aksu Enerji A.Ş. Hazirun KAP.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
Ek Açıklamalar