FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
Özet Bilgi
2022 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Çağrısı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi
Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi
01.01.2022
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi
31.12.2022
Karar Tarihi
27.05.2024
Genel Kurul Tarihi
25.06.2024
Genel Kurul Saati
10:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih
24.06.2024
Ülke
Türkiye
Şehir
İSTANBUL
İlçe
BEYKOZ
Adres
Çubuklu Mah.Yakut Sok. Eryılmaz Plaza. No:3 İç Kapı No: 1 Beykoz - İstanbul
Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve esas sözleşmenin 12. maddesi uyarınca toplantı başkanının seçilmesi ve divanın oluşturulması.
2 - Yönetim Kurulu 2022 yılı faaliyet raporunun, denetçi raporunun ve finansal tabloların görüşülmesi ve onaya sunulması.
3 - Yönetim Kurulu üyelerinin 2022 yılı hesap ve faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi.
4 - Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek ücretlerin belirlenmesi.
5 - Yönetim Kurulunun 2022 yılına ilişkin kâr dağıtım teklifinin görüşülmesi ve onaya sunulması.
6 - Denetimden Sorumlu Komite'nin görüşü dikkate alınarak Yönetim Kurulumuzun 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak Şirketimizin 2023 yılındaki bağımsız denetime tabi finansal raporlarının denetlenmesi ile anılan kanunlar ve ilgili düzenlemeleri kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere bağımsız denetçi olarak Birleşik Ekol Bağımsız Denetim A.Ş.'nin seçilmesine ilişkin teklifinin onaya sunulması.
7 - 2022 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlara ilişkin Genel Kurula bilgi verilmesi, 2023 yılında yapılacak bağış ve yardım sınırının belirlenmesi.
8 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliğinin eki Kurumsal Yönetim İlkelerinden 1.3.6 numaralı ilkede belirtilen kişilerin aynı maddede belirtilen 2022 yılındaki işlemleri hakkında bilgi verilmesi.
9 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliğinin 12 (4) maddesi kapsamında Şirketin 2022 yılı içindeki üçüncü kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hususunda bilgi verilmesi.
10 - Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddelerinde sayılan işlemler için izin verilmesi.
11 - Dilekler ve kapanış.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1
ÇEMAŞ 2022 OGK 2. Toplantı Bilgilendirme Dökümanı ve Kar Dag.Tablosu.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 2
ÇEMAŞ 2022 OGK 2. Toplantı Davet Mektubu.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 3
ÇEMAŞ 2022 OGK Gündem 2 Toplantı.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 4
ÇEMAŞ A.Ş .2022 OGK 2. Toplantı Vekaletname.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
Ek Açıklamalar

Şirketimizin 5 Nisan 2024 tarihinde toplanan ancak Kanun ve Ana sözleşmeye göre çoğunluk sağlanamaması nedeniyle ertelenen 2022 yılı Olağan Genel Kurul 2. Toplantısı 15 Mayıs 2024 Çarşamba günü saat 09:00'da toplanmış ancak azınlık pay sahibinin TTK 420'nci madde kapsamındaki talebi üzerine toplantı ertelenmiştir.

Şirketimizin TTK 420'nci madde hükümleri kapsamanında ertelenen 2022 yılı Olağan Genel Kurul 2.Toplantısı 25 Haziran 2024 Salı günü saat 10:00'da Çubuklu Mah.Yakut Sok. Eryılmaz Plaza. No:3 İç Kapı No: 1 Beykoz - İstanbul adresinde yapılacaktır.

Kamuoyunun ve yatırımcılarımızın bilgisine sunulur.

Saygılarımızla,