FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_AmendmentOfFinancialStatementsAndOrNotesToFinancialStatementsAbstract|
Finansal Tablo ve/veya Dipnot Değişikliği
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
oda_DelayedAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_AccountingPeriodOfAmendedFinancialStatementOrFootnotes|
Değişikliğin Yapıldığı Finansal Tablo veya Dipnotların Hesap Dönemi
01.01.2023-31.12.2023
oda_AmendedFinancialStatementOrFootnotes|
Değişikliğin Yapıldığı Finansal Tablo veya Dipnotlar
Dipnot 14
oda_ReasonOfAmendment|
Değişikliğin Nedeni
14 No'lu Dipnot Revizesi
oda_EffectOfAmendmentOnNetProfitOrLoss|
Değişikliğin Net Dönem Karına veya Zararına Etkisi
Yoktur.
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_AdditionalExplanationTextBlock|

Şirketimiz tarafından 06.05.2024 tarihinde  kamuya açıklanan 01.01.2023-31.12.2023 hesap dönemine ilişkin Konsolide Finansal Tablolar ve Dipnotlarımızın, 14 No'lu dipnotu revize edilmiştir.

Revize edilen Konsolide Finansal Tablolar ve Dipnotlar yeniden yayınlanacaktır. Söz konusu değişikliğin toplam hasılat, bilanço, gelir tablosu, nakit akım tablosu ve özkaynak değişim  tablosuna herhangi bir etkisi bulunmamaktadır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.