FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_DeterminationOfIndependentAuditCompanyAbstract|
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
04.04.2024
oda_DelayedAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_TitleOfIndependentAuditCompany|
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
Reform Bağımsız Denetim Anonim Şirketi
oda_AuditPeriod|
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2024 - 31.12.2024
oda_DateOfGeneralMeetingInWhichAuditCompanyWasApproved|
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
20.05.2024
oda_OfficialRegistrationDate|
Tescil Tarihi
28.05.2024
oda_DateAndNumberOfOfficialCommercialRegistyGazetterForRegistration|
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
28.05.2024, N11091
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|

Şirketimiz 20 Mayıs 2024 tarihinde yapılan 2023 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında, Şirket'in 2024 yılı mali tablo ve raporlarının Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca denetlenmesi ve bu konulardaki ilgili düzenlemeler kapsamında diğer faaliyetleri yürütmek üzere, 0734078053400012 Mersis numaralı, Kavacık Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Cad. N10/3 Beykoz/İstanbul adresinde mukim İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'ne 945243-0 sicil numarası ile kayıtlı Reform Bağımsız Denetim Anonim Şirketi'nin (Beykoz V.D.- 7340780534)'nin 1 (Bir) yıl süreyle bağımsız denetçi olarak seçilmesine ilişkin Genel Kurul Kararı Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 28.05.2024 tarihinde tescil ve ilan edilmiştir.


İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.