FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[HUNER]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_NotificationRegardingInvestorsBoughtMoreThanFivePercentOfSecuritiesInIPOAbstract|
Halka Arz İşlemlerinde Sermaye Piyasası Aracının %5'inden Fazlasını Satın Alanlara İlişkin Bildirim
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
oda_DelayedAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|

Sermaye artırımına aracılık ettiğimiz Hun Yenilenebilir Enerji Üretim A.Ş.'nin sermayesinin 580.000.000 TL'den 1.000.000.000 TL'ye artırılması kapsamında ihraç edilen 420.000.000 TL nominal değerli payların yeni pay alma haklarının kullanımı sonrası kalan ve Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasa'da satışa sunulan 1.968.288,609 TL nominal değerli payların %5'inden fazlasını alan gerçek kişiler aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Saygılarımızla.
Satışa Sunulan Sermaye Piyasası Aracının %5'inden Fazlasını Alan Gerçek/Tüzel Kişiler
Adı veya Unvanı
Satın Alınan Nominal Tutar (TL)
Satışa Sunulan Sermaye Piyasası Aracının Nominal Tutarına Oranı (%)
Faaliyet Konusu
Faaliyet Gösterdiği Ülke
Sermaye Piyasası Aracının Alım Amacı
Tolun Kudaloğlu
1.226.189
% 62,3
Gerçek Kişi
Türkiye
Kendi Nam ve Hesabına
Aydın Yavuz
519.948
% 26,4
Gerçek Kişi
Türkiye
Kendi Nam ve Hesabına
Hatice Özkaplan
200.000
% 10,2
Gerçek Kişi
Türkiye
Kendi Nam ve Hesabına