FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_MaterialEventDisclosureGeneralAbstract|
Özel Durum Açıklaması (Genel)
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
oda_DelayedAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "SPK" 25.01.2024 tarihli ve 2024/6 sayılı Bülteni'nde yer alan kararı ile 2024 yılından itibaren Şirketimiz 1. grup şirket olarak ilan edilmiştir. Aday gösterilecek bağımsız yönetim kurulu üyeleri hakkında Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) ekinde yer alan Kurumsal Yönetim İlkeleri 4.3.7 uyarınca SPK'ya uygun görüş için başvuruda bulunulmuştur. Adaylara ilişkin uygun görüş SPK'nın 27.05.2024 tarihli ve 54591 sayılı yazısı ile bugün şirketimize tebliğ edilmiştir.

Adaylar E.Ethem Kutucular, Mehmet G.Sönmez, Arzu Aslan Kesimer ve Haluk Ziya Türkmen ‘e ait bağımsızlık beyanları ve özgeçmiş bilgileri ekte kamuoyunun bilgilerine arz edilir.
Saygılarımızla