FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
Özet Bilgi
Temettü Dağıtımı Önerisi Hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Karar Tarihi
29.05.2024
Nakit Kar Payı Ödeme Şekli
Ödenmeyecek
Pay Biçiminde Ödeme
Ödenmeyecek
Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri
Ödeme
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%)
Stopaj Oranı(%)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREPASF00016
0,0000000
0
0
0,0000000
0
B Grubu, PASEU, TREPASF00024
0,0000000
0
0
0,0000000
0
Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri
Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL)
Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREPASF00016
0
0
B Grubu, PASEU, TREPASF00024
0
0
KAR PAYI DAĞITIM TABLOSU
PASİFİK EURASİA LOJİSTİK DIŞ TİCARET A.Ş. 01.01.2023/31.12.2023 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye
168.000.000
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)
4.702.681,8
Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi
yoktur
*
SPK'ya Göre (TL)
Yasal Kayıtlara (YK) Göre (TL)
3. Dönem Kârı
324.200.805
101.302.918,19
4. Vergiler ( - )
88.454.765
18.431.499,65
5. Net Dönem Kârı
235.746.040
82.871.418,54
6. Geçmiş Yıllar Zararları ( - )
0
0
7. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - )
4.143.570,93
4.143.570,93
8. Net Dağıtılabilir Dönem Karı
231.602.469,07
78.727.847,61
Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-)
Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı
9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + )
2.921.943,53
10. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı
234.524.412,6
11. Ortaklara Birinci Kâr Payı
* Nakit
* Bedelsiz
12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı
13. Dağıtılan Diğer Kâr Payı
* Çalışanlara
* Yönetim Kurulu Üyelerine
* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere
14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı
15. Ortaklara İkinci Kâr Payı
16. Genel Kanuni Yedek Akçe
17. Statü Yedekleri
18. Özel Yedekler
19. Olağanüstü Yedek
231.602.469,07
78.727.847,61
20. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar
Kar Payı Dağıtım Tablosu Açıklamaları

Şirket, 2023 yasal kayıtlarına göre 82.871.418,54 TL net dönem karından kanunen ayrılması gereken 4.143.570,93 TL genel kanuni yedek akçeyi ayrılmıştır, kalan tutarı ise olağanüstü yedeklere aktarmıştır. 78.727.847,61 TL tutarındaki olağanüstü yedeklerin, güncel finansal durum göz önünde bulundurularak, şirketin finansal yapısının daha güçlü hale getirilmesi amacıyla geçmiş yıllar karları olarak muhasebeleştirilmesinin ilk genel kurulda önerilmesine karar verilmiştir.