FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
Özet Bilgi
2023 Yılı Olağan Genel Kurul Çağrısı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi
Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi
01.01.2023
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi
31.12.2023
Karar Tarihi
29.05.2024
Genel Kurul Tarihi
26.06.2024
Genel Kurul Saati
10:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih
25.06.2024
Ülke
Türkiye
Şehir
ANKARA
İlçe
ÇANKAYA
Adres
Kızılırmak Mahallesi Dumlupınar Bulvarı Next Level A Blok Kat:1 Çankaya / ANKARA
Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması ve yetkilendirilmesi
2 - 2023 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Bağımsız Denetim Kuruluşu Rapor özetlerinin okunması ve müzakere edilmesi
3 - 2023 yılı raporlarının, Bilanço ve Gelir/Gider hesaplarının okunması, müzakere edilmesi ve onaya sunulması
4 - Yönetim Kurulu Üyelerinin 2023 yılı faaliyetleri nedeniyle ayrı ayrı ibra edilmeleri
5 - Mevcut Yönetim Kurulu üyelerin devamına ve bunun yanında Yönetim Kurulu üye sayısının 1 artırılmak suretiyle 9 üyeye çıkartılmasının karara bağlanması ve seçilecek Yönetim Kurulu üyesi olarak Sn. Erol ERKAN'ın önerilmesi
6 - Yönetim Kurulu üyelerine verilecek huzur hakkının belirlenmesi ve karara bağlanması
7 - Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddeleri kapsamında izin verilmesi hususunun görüşülerek onaya sunulması
8 - Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan kâr payı önerisinin görüşülerek karara bağlanması
9 - 2023 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında bilgi verilmesi ve 2024 yılı sınırının belirlenmesi
10 - 2024 Yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Kuruluşu önerisinin Genel Kurul onayına sunulması
11 - Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 1.3.6 ve 1.3.7 maddesi kapsamında, 2023 yılında gerçekleştirilen işlemler hakkında bilgi verilmesi
12 - Şirket ilişkili taraflar işlemleri hakkında yatırımcıların bilgilendirilmesi ve üçüncü kişiler lehine verilen teminat rehin ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir ve menfaatlere ilişkin bilgi verilmesi
13 - Dilek ve temenniler 
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1
2023 ogk çagrı bilgi dokümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 2
PASEU FAAL_YET RAPORU 12 AYLIK 2023 EKLI.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 3
Eurasia_BDR_3112023.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı