FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
Özet Bilgi
Olağan Genel Kurul Tescili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi
Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi
01.01.2023
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi
31.12.2023
Karar Tarihi
25.04.2024
Genel Kurul Tarihi
24.05.2024
Genel Kurul Saati
15:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih
23.05.2024
Ülke
Türkiye
Şehir
KAYSERİ
İlçe
MELİKGAZİ
Adres
Anbar Mahallesi 895.Sokak No:9 Melikgazi / KAYSERİ
Gündem Maddeleri
1 - Açılış yoklama
2 - Divan Heyeti seçimi
3 - Genel Kurul adına zaptı imzalamaya Divan Heyetine yetki verilmesi.
4 - 2023 Yılı Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu ve Bağımsız Denetim Raporunun ayrı ayrı okunması, görüşülmesi ve onaylanması
5 - 2023 Yılı Bilanço ve Kar Zarar Hesabının okunması, görüşülmesi ve onaylanması.
6 - Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirketin 2023 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmeleri.
7 - Yönetim Kurulu üye sayısının belirlenmesi, 2024 yılı için bir sonraki olağan genel kurula kadar görev yapmak üzere yönetim kurulu üyelerinin seçimi ile bağımsız üye aday listesinin genel kurulun bilgisine sunulması, üzerinde görüşülmesi ve bu listede yer alan adaylar arasından bağımsız yönetim kurulu üyelerinin seçimi
8 - Yönetim Kurulu'nun, 2023 yılı kar dağıtım teklifinin görüşülerek karara bağlanması
9 - Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ile üst düzey Yöneticilerin "Ücretlendirme esasları" hakkında bilgi verilmesi
10 - Yönetim Kurulu üyeleri ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri ücretlerinin tespiti
11 - Yönetim Kurulu tarafından, 2024 yılı hesaplarının denetimi için seçilen Bağımsız Dış Denetim Kuruluşu'nun onaylanması.
12 - 2023 yılı içerisinde yapılan bağış ve yardımların görüşülmesi ve karara bağlanması
13 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-17.1) sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliğ"i ekindeki "Kurumsal Yönetim İlkeleri"nin (1.3.6) maddesinde belirtilen kişilerin bu maddede belirtilen işlemleri hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
14 - Şirket tarafından 3.Kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin ve ipotekler hakkında Genel Kurul'un bilgilendirilmesi
15 - Yönetim Kurulu Üyelerine T.T.K.'unun 395-396'inci Maddelerinde yazılı, şirketlerle iş yapma ve diğer muamelelerin ifası hususunda yetki verilmesi
16 - Dilek ve temenniler.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1
ERBOSAN 2023 YILI OLAGAN GENEL KURUL İLANI VE VEKALETNAME.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 2
BİLGİLENDİRME NOTU.docx.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı?
Evet
Genel Kurul Sonuçları

a) SPK 'na göre hazırlanmış gelir tablosundaki 2023 yılı olağanüstü yedeklerinden karşılanmak üzere, brüt 50.000.000,00 TL dağıtılmasına buna göre 5.000.793,10 TL'nin A grubu imtiyazlı hisselere brüt, 44.999.206,90 TL'nin C grubu imtiyazsız hisselere brüt olmak üzere; toplam dağıtılacak 50.000.000,00 TL'den 5.000.000,00 TL Gelir Vergisi Stopajı ayrıldıktan sonra bakiye kalan net 45.000.000,00 TL'nin 08.07.2024 tarihinde kar payı olarak dağıtılmasına, 4.899.920,69 TL'nin ikinci tertip yasal yedek akçe ayrılmasına, dağıtımdan sonra bakiyenin de olağanüstü yedek akçe olarak ayrılmasına,

b) Yönetim Kurulu Üyeliklerine Mahmut ÖZBIYIK, Mehmet ÖZBIYIK ve Şaban ALTUNBAĞ,
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliklerine ise Durmuş Ali YILMAZ ve Levent KURT'un seçilmelerine,
c) Şirketimiz; Yönetim Kurulu tarafından 2024 yılı için seçilen Finansal Eksen Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş. arasında imzalanan sözleşmenin kabulüne, karar verilmiştir.

Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım
Görüşüldü
Genel Kurul Kararları Tescili
Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi?
Evet
Tescil Tarihi
28.05.2024
Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1
Genel Kurul Toplantı Tutanağı 2023.pdf - Tutanak
EK: 2
2023 Genel Kurul Hazirun.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
Ek Açıklamalar

Şirketimizin 2023 yılı faaliyetlerine ilişkin 24.05.2024 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul toplantısı sonuçları Kayseri Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 28.05.2024 tarihinde tescil edilmiştir.