FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN

adel kalemcilik - adel - Bilanço

 • VARLIKLAR 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 642.484.000,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 292.369.000,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 56.428.000,00
 • İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 10.469.000,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 45.959.000,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 1.846.000,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 134.000,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 1.712.000,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 240.774.000,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 11.551.000,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 24.499.000,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 15.017.000,00
 • ARA TOPLAM 642.484.000,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 166.055.000,00
 • Finansal Yatırımlar 4.000,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00
 • Maddi Duran Varlıklar 108.365.000,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 15.484.000,00
 • - Şerefiye 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 2.838.000,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 9.370.000,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 808.539.000,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 608.040.000,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 486.890.000,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 17.199.000,00
 • - Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 9.882.000,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 57.815.000,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 695.000,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 57.120.000,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 27.636.000,00
 • Diğer Borçlar 1.582.000,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 1.582.000,00
 • Türev Araçlar 5.082.000,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 6.360.000,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 497.000,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 4.979.000,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 4.187.000,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 792.000,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • ARA TOPLAM 608.040.000,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 66.198.000,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 28.260.000,00
 • Banka Kredileri 7.000.000,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 21.260.000,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 37.938.000,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 37.938.000,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 674.238.000,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 134.301.000,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 134.301.000,00
 • Ödenmiş Sermaye 23.625.000,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 1.584.000,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -6.355.000,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -6.355.000,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -5.336.000,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları -1.455.000,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları -3.881.000,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 27.715.000,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 55.576.000,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 37.492.000,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 808.539.000,00