FİNANS

afyon cimento - afyon - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 639.730.397,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 75.351.798,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 272.902.224,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 29.210.801,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 243.691.423,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 40.000.000,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 40.000.000,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 170.458.525,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 79.368.214,00
 • İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 59.874.881,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 340.344,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 1.307.489,00
 • ARA TOPLAM 639.728.594,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 1.803,00
 • DURAN VARLIKLAR 573.140.446,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 94.581,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 94.581,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00
 • Maddi Duran Varlıklar 552.008.800,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 489.992,00
 • - Şerefiye 0,00
 • -Bilgisayar Yazılımları 477.857,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 12.135,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 1.964.892,00
 • İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 1.964.892,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 16.143.129,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 1.212.870.843,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 337.525.044,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 40.000.000,00
 • - Banka Kredileri 40.000.000,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 4.578.091,00
 • - Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 4.578.091,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 190.101.562,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 71.597,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 190.029.965,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 4.867.879,00
 • Diğer Borçlar 80.000.000,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 80.000.000,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 4.070.094,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 6.861.050,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 6.861.050,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 7.046.368,00
 • ARA TOPLAM 337.525.044,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 38.948.773,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 16.430.915,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 16.430.915,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 22.517.858,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 18.917.688,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 3.600.170,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 376.473.817,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 836.397.026,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 836.397.026,00
 • Ödenmiş Sermaye 400.000.000,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 16.732.078,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 3.202.771,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -11.336.251,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -11.336.251,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -11.336.251,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 8.364.167,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 310.336.154,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 109.098.107,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 1.212.870.843,00

Kredi Hesaplama