FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN

afyon cimento - afyon - Bilanço

 • VARLIKLAR 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 1.257.376.154,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 338.778.205,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 424.740.825,00
 • İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 38.483.302,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 386.257.523,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 175.000.000,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 175.000.000,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 255.875.962,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 43.011.712,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 10.572.703,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 9.394.944,00
 • ARA TOPLAM 1.257.374.351,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 1.803,00
 • DURAN VARLIKLAR 3.399.947.978,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 94.581,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 94.581,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00
 • Maddi Duran Varlıklar 3.039.600.462,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 6.738.892,00
 • - Şerefiye 0,00
 • -Bilgisayar Yazılımları 5.621.798,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 1.117.094,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 30.894.339,00
 • İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 30.894.339,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 307.245.172,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 4.657.324.132,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 642.829.163,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 40.000.000,00
 • - Banka Kredileri 40.000.000,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 4.575.036,00
 • - Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 4.575.036,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 519.673.845,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 93.986.976,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 425.686.869,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 7.867.724,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 3.104.353,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 7.060.629,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 7.060.629,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 60.547.576,00
 • ARA TOPLAM 642.829.163,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 43.275.695,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 21.627.700,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 21.627.700,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 21.647.995,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 16.430.801,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 5.217.194,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 686.104.858,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 3.971.219.274,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 3.971.219.274,00
 • Ödenmiş Sermaye 400.000.000,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 1.682.971.256,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 16.266.823,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -10.071.233,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -10.071.233,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -10.071.233,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 77.638.848,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 811.941.693,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 992.471.887,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 4.657.324.132,00