FİNANS

afyon cimento - afyon - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 677.676.576,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 234.347.291,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 275.884.923,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 7.430.879,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 268.454.044,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 160.959.170,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 4.646.934,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 304.175,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 1.532.280,00
 • ARA TOPLAM 677.674.773,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 1.803,00
 • DURAN VARLIKLAR 558.134.475,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 94.581,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 94.581,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00
 • Maddi Duran Varlıklar 527.191.516,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 15.975,00
 • - Şerefiye 0,00
 • -Bilgisayar Yazılımları 3.839,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 12.136,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 2.663.179,00
 • İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 2.663.179,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 24.805.453,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 1.235.811.051,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 472.998.816,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 208.758.754,00
 • - Banka Kredileri 178.465.973,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 5.214.757,00
 • - Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 5.214.757,00
 • Banka Kredileri 30.292.781,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 204.191.726,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 83.217.305,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 120.974.421,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 3.088.871,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 41.134.625,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 3.521.501,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 3.521.501,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 7.088.582,00
 • ARA TOPLAM 472.998.816,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 30.534.892,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 16.357.276,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 16.357.276,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 14.177.616,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 12.455.018,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 1.722.598,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 503.533.708,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 732.277.343,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 732.277.343,00
 • Ödenmiş Sermaye 400.000.000,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 16.732.078,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 3.202.771,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -4.898.148,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -4.898.148,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -4.898.148,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 8.364.167,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 122.918.591,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 185.957.884,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 1.235.811.051,00

Kredi Hesaplama