FİNANS

afyon cimento - afyon - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 459.536.793,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 103.084.309,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 197.205.556,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 197.205.556,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 143.924.697,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 9.732.216,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 199.736,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 5.388.476,00
 • ARA TOPLAM 459.534.990,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 1.803,00
 • DURAN VARLIKLAR 576.435.867,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 94.581,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 94.581,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00
 • Maddi Duran Varlıklar 520.768.641,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 25.780,00
 • - Şerefiye 0,00
 • -Bilgisayar Yazılımları 13.644,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 12.136,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 2.143.790,00
 • İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 2.143.790,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 49.061.810,00
 • Diğer Duran Varlıklar 510.780,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 1.035.972.660,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 356.364.964,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 223.306.711,00
 • - Banka Kredileri 193.014.375,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 2.416.357,00
 • - Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 2.416.357,00
 • Banka Kredileri 30.292.336,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 118.912.105,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 33.275.006,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 85.637.099,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 2.436.729,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 3.212.882,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 5.756.857,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 5.756.857,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 323.323,00
 • ARA TOPLAM 356.364.964,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 31.420.846,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 19.894.544,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 19.894.544,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 11.526.302,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 9.812.564,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 1.713.738,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 387.785.810,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 648.186.850,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 648.186.850,00
 • Ödenmiş Sermaye 400.000.000,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 16.732.078,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 3.202.771,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -3.598.794,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -3.598.794,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -3.598.794,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 6.320.169,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 124.962.589,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 100.568.037,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 1.035.972.660,00

Kredi Hesaplama