FİNANS

ahlatci dogalgaz - ahgaz - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 6.430.304.073,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 4.391.905.075,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 1.845.248.834,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 3.796.671,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 1.841.452.163,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 54.152.195,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 36.580.000,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 17.572.195,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 81.661.452,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 39.768.275,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 922.416,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 16.645.826,00
 • ARA TOPLAM 6.430.304.073,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 10.890.533.813,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 505.450,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 26.105,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 479.345,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00
 • Maddi Duran Varlıklar 10.723.249.077,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 91.670.335,00
 • - Şerefiye 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 91.670.335,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 59.053.141,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 17.320.837.886,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 5.421.590.858,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 382.065.406,00
 • - Banka Kredileri 382.065.406,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 30.872.393,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 1.908.925.392,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 691.939,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 1.908.233.453,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 27.486.524,00
 • Diğer Borçlar 2.881.993.418,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 14.652.415,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 2.867.341.003,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 88.309.064,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 81.136.441,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 20.802.220,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 14.631.871,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 6.170.349,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • ARA TOPLAM 5.421.590.858,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 1.549.014.579,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 47.898.330,00
 • Banka Kredileri 31.590.407,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 16.307.923,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 1.388.000,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 988.973.637,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 39.224.242,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 39.224.242,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 471.530.370,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 6.970.605.437,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 10.350.232.449,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 9.302.472.895,00
 • Ödenmiş Sermaye 208.000.000,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 49.355,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 2.560.727.780,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 6.409.765.512,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 6.409.765.512,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -5.900.865,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 12.224.854,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları -200.323.682,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 312.029.076,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 1.047.759.554,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 17.320.837.886,00

Kredi Hesaplama