FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN

ahlatci dogalgaz - ahgaz - Bilanço

 • VARLIKLAR 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 11.574.567.560,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 8.482.605.378,00
 • Finansal Yatırımlar 111.343.000,00
 • - Gerçeğe Uygun Değeri Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar 111.343.000,00
 • Ticari Alacaklar 2.357.069.772,00
 • İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 735.582,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 2.356.334.190,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 120.341.122,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 115.875.806,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 4.465.316,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 82.052.311,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 64.832.926,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 26.788.464,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 329.534.587,00
 • ARA TOPLAM 11.574.567.560,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 31.349.488.382,00
 • Finansal Yatırımlar 15.000,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 993.553,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 26.860,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 966.693,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 85.247.039,00
 • Maddi Duran Varlıklar 28.249.922.028,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 1.452.938.091,00
 • - Şerefiye 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 1.452.938.091,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 1.451.957.520,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 42.924.055.942,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 8.969.599.306,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 1.074.941.808,00
 • - Banka Kredileri 1.074.941.808,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 133.790.760,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 2.636.829.478,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 8.983.822,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 2.627.845.656,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 45.260.263,00
 • Diğer Borçlar 4.385.704.688,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 23.496.660,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 4.362.208.028,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 418.931.531,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 224.387.063,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 49.753.715,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 41.315.584,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 8.438.131,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • ARA TOPLAM 8.969.599.306,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 9.208.198.383,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 167.988.851,00
 • Banka Kredileri 147.709.018,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 20.279.833,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 6.923.254,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 4.368.973.409,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 80.124.921,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 80.124.921,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 4.584.187.948,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 18.177.797.689,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 24.746.258.253,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 16.310.730.120,00
 • Ödenmiş Sermaye 2.600.000.000,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 2.321.976.932,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) -290.667.677,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 2.154.455.090,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 4.986.325.228,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 4.986.325.228,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -13.760.777,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 233.040.433,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 1.503.288.897,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 3.101.599.425,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 8.435.528.133,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 42.924.055.942,00