FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN

aksigorta - akgrt - Kar zarar

 • I-TEKNİK BÖLÜM 0
 • HAYAT DIŞI TEKNİK GELİR 10712168568
 • Kazanılmış Primler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) 7676712517
 • Yazılan Primler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) 9902122502
 • Brüt Yazılan Primler (+) 27298748170
 • Reasüröre Devredilen Primler (-) -16962571717
 • SGK ya Aktarılan Primler (-) -434053951
 • Kazanılmamış Primler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-) -1857821863
 • Kazanılmamış Primler Karşılığı (-) -7536925037
 • Kazanılmamış Primler Karşılığında Reasürör Payı (+) 5576861041
 • Kazanılmamış Primler Karşılığında SGK Payı (+/-) 102242133
 • Devam Eden Riskler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak)(+/-) -367588122
 • Devam Eden Riskler Karşılığı (-) -669299021
 • Devam Eden Riskler Karşılığında Reasürör Payı (+) 301710899
 • Teknik Olmayan Bölümden Aktarılan Yatırım Gelirleri 2906245403
 • Diğer Teknik Gelirler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) (+/-) 90518478
 • Brüt Diğer Teknik Gelirler (+/-) 90518478
 • Brüt Diğer Teknik Gelirlerde Reasürör Payı (+/-) 0
 • Tahakkuk Eden Rücu ve Sovtaj Gelirleri (+) 38692170
 • HAYAT DIŞI TEKNİK GİDER (-) -9020850143
 • Gerçekleşen Tazminatlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) (+/-) -6621605137
 • Ödenen Tazminatlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) -5790326183
 • Brüt Ödenen Tazminatlar (-) -15091211575
 • Ödenen Tazminatlarda Reasürör Payı (+) 9300885392
 • Muallak Tazminatlar Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak)(+/-) -831278954
 • Muallak Tazminatlar Karşılığı (-) -6450379492
 • Muallak Tazminatlar Karşılığında Reasürör Payı (+) 5619100538
 • İkramiye ve İndirimler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak)(+/-) -3069
 • İkramiye ve İndirimler Karşılığı (-) -15157
 • İkramiye ve İndirimler Karşılığında Reasürör Payı (+) 12088
 • Diğer Teknik Karşılıklarda Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak)(+/-) 69601462
 • Faaliyet Giderleri (-) -1932780002
 • Matematik Karşılıklarda Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak (+/-) 0
 • Matematik Karşılıklar (-) 0
 • Matematik Karşılıklarda Reasürör Payı (+) 0
 • Diğer Teknik Giderler (-) -536063397
 • Brüt Diğer Teknik Giderler (-) -536063397
 • Brüt Diğer Teknik Giderlerde Reasürör Payı (+) 0
 • TEKNİK BÖLÜM DENGESİ - HAYAT DIŞI 0
 • HAYAT TEKNİK GELİR 153360
 • Kazanılmış Primler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) 0
 • Yazılan Primler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) 0
 • Brüt Yazılan Primler (+) 0
 • Reasüröre Devredilen Primler (-) 0
 • Kazanılmamış Primler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-) 0
 • Kazanılmamış Primler Karşılığı (-) 0
 • Kazanılmamış Primler Karşılığında Reasürör Payı (+) 0
 • Devam Eden Riskler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak)(+/-) 0
 • Devam Eden Riskler Karşılığı (-) 0
 • Devam Eden Riskler Karşılığında Reasürör Payı (+) 0
 • Hayat Branşı Yatırım Geliri 153360
 • Yatırımlardaki Gerçekleşmemiş Karlar 0
 • Diğer Teknik Gelirler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) (+/-) 0
 • Brüt Diğer Teknik Gelirler (+/-) 0
 • Brüt Diğer Teknik Gelirlerde Reasürör Payı (+/-) 0
 • Tahakkuk Eden Rücu Gelirleri (+) 0
 • HAYAT TEKNİK GİDER -927740
 • Gerçekleşen Tazminatlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) (+/-) -229479
 • Ödenen Tazminatlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) (-) -230953
 • Brüt Ödenen Tazminatlar (-) -230953
 • Brüt Ödenen Tazminatlarda Reasürör Payı (+) 0
 • Muallak Tazminatlar Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak)(+/-) 1474
 • Muallak Tazminatlar Karşılığı (-) 1474
 • Muallak Tazminatlar Karşılığında Reasürör Payı (+) 0
 • İkramiye ve İndirimler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak)(+/-) 0
 • İkramiye ve İndirimler Karşılığı (-) 0
 • İkramiye ve İndirimler Karşılığında Reasürans Payı (+) 0
 • Matematik Karşılıklarda Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak)(+/-) -698081
 • Matematik Karşılıklar (-) -698081
 • Aktüeryal Matematik Karşılık (+/-) -628273
 • Kar Payı Karşılığı (Yatırım Riski Poliçe Sahiplerine Ait Poliçeler İçin Ayrılan Karşılıklar) -69808
 • Matematik Karşılığında Reasürör Payı (+) 0
 • Aktüeryal Matematik Karşılıklar Reasürör Payı (+) 0
 • Kar Payı Karşılığı Reasürör Payı (Yatırım Riski Poliçe Sahiplerine Ait Poliçeler İçin Ayrılan Karşılıklar) (+) 0
 • Diğer Teknik Karşılıklarda Değişim (Rearüsör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak)(+/-) -180
 • Faaliyet Giderleri (-) 0
 • Yatırım Giderler (-) 0
 • Yatırımlardaki Gerçekleşmemiş Zararlar (-) 0
 • Teknik Olmayan Bölüme Aktarılan Yatırım Gelirleri (-) 0
 • TEKNİK BÖLÜM DENGESİ - HAYAT 0
 • EMEKLİLİK TEKNİK GELİR 0
 • Fon İşletim Gelirleri 0
 • Yönetim Gideri Kesintisi 0
 • Giriş Aidatı Gelirleri 0
 • Ara Verme Halinde Yönetim Gideri Kesintisi 0
 • Özel Hizmet Gideri Kesintisi 0
 • Sermaye Tahsis Avansı Değer Artış Gelirleri 0
 • Diğer Teknik Gelirler 0
 • EMEKLİLİK TEKNİK GİDERİ 0
 • Toplam Fon Giderleri (-) 0
 • Sermaye Tahsis Avansları Değer Azalış Giderleri (-) 0
 • Faaliyet Giderleri (-) 0
 • Diğer Teknik Giderler (-) 0
 • Ceza Ödemeleri (-) 0
 • TEKNİK BÖLÜM DENGESİ - EMEKLİLİK 0
 • II-TEKNİK OLMAYAN BÖLÜM 0
 • TEKNİK BÖLÜM DENGESİ - HAYAT DIŞI 1691318425
 • TEKNİK BÖLÜM DENGESİ - HAYAT -774380
 • TEKNİK BÖLÜM DENGESİ - EMEKLİLİK 0
 • GENEL TEKNİK BÖLÜM DENGESİ 1690544045
 • YATIRIM GELİRLERİ 5414557421
 • Finansal Yatırımlardan Elde Edilen Gelirler 927732845
 • Finansal Yatırımların Nakde Çevrilmesinden Elde Edilen Karlar 244799646
 • Finansal Yatırımların Değerlemesi 987061318
 • Kambiyo Karları 3254937083
 • İştiraklerden Gelirler 0
 • Bağlı Ortaklıklar ve Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslerden Gelirler 0
 • Arazi, Arsa ile Binalardan Elde Edilen Gelirler 0
 • Türev Ürünlerden Elde Edilen Gelirler 26529
 • Diğer Yatırımlar 0
 • Hayat Teknik Bölümünden Aktarılan Yatırım Gelirleri 0
 • YATIRIM GİDERLERİ (-) -5544338015
 • Yatırım Yönetim Giderleri-Faiz Dahil (-) -46512359
 • Yatırımlar Değer Azalışları (-) -87686967
 • Yatırımların Nakte Çevrilmesi Sonucunda Oluşan Zararlar (-) -55065185
 • Hayat Dışı Teknik Bölümüne Aktarılan Yatırım Gelirleri (-) -2906245403
 • Türev Ürünler Sonucunda Oluşan Zararlar (-) -8891020
 • Kambiyo Zararları (-) -2346216513
 • Amortisman Giderleri (-) -93720568
 • Diğer Yatırım Giderleri (-) 0
 • DİĞER FAALİYETLERDEN VE OLAĞANDIŞI FAALİYETLERDEN GELİR VE KARLAR İLE GİDER VE ZARARLAR (+/-) -227363519
 • Karşılıklar Hesabı (+/-) -58241663
 • Reeskont Hesabı (+/-) 0
 • Özellikli Sigortalar Hesabı (+/-) 12996481
 • Enflasyon Düzeltmesi Hesabı (+/-) 0
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı Hesabı (+/-) 74713256
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü Gideri (-) 0
 • Diğer Gelir ve Karlar 17780403
 • Diğer Gider ve Zararlar (-) -274611996
 • Önceki Yıl Gelir ve Karları 0
 • Önceki Yıl Gider ve Zararları (-) 0
 • DÖNEM NET KARI veya ZARARI 1185171182
 • Dönem Karı ve Zararı 1333399932
 • Dönem Karı Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşılıkları (-) -148228750
 • Dönem Net Kar veya Zararı 0
 • Ana Ortaklık Payları 1185171182
 • Azınlık Payları 0
 • Enflasyon Düzeltme Hesabı 0