FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN

alarko holding - alark - Bilanço

 • VARLIKLAR 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 15.705.122.361,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 3.273.867.142,00
 • Finansal Yatırımlar 6.452.864.266,00
 • Ticari Alacaklar 2.928.846.229,00
 • İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 25.257.261,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 2.903.588.968,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 20.048.118,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 849.484,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 19.198.634,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 1.104.059.909,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 820.803.583,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 80.317.990,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 641.765.672,00
 • ARA TOPLAM 15.689.515.980,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 15.606.381,00
 • DURAN VARLIKLAR 43.653.775.781,00
 • Finansal Yatırımlar 1.755.885.048,00
 • Ticari Alacaklar 146.583,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 146.583,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 96.828.123,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 93.540.684,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 3.287.439,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 28.612.552.059,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 2.898.139.562,00
 • Maddi Duran Varlıklar 6.581.264.937,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 946.068.136,00
 • - Şerefiye 450.205.491,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 495.862.645,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 564.612.698,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 1.480.568.172,00
 • Diğer Duran Varlıklar 128.028.175,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 59.358.898.142,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 13.165.434.202,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 4.957.651.447,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 158.373.468,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 1.944.087.983,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 3.035.769,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 1.941.052.214,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 84.357.945,00
 • Diğer Borçlar 4.454.130.170,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 4.321.828.294,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 132.301.876,00
 • Türev Araçlar 5.303.193,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 595.759.958,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 141.500.781,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 45.294.028,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 45.294.028,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 5.633,00
 • ARA TOPLAM 13.165.434.202,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 2.246.120.153,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 571.759.180,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 585.924.855,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 341.318.046,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 118.175.613,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 118.175.613,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 457.625.300,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 15.411.554.355,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 43.947.343.787,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 40.999.003.553,00
 • Ödenmiş Sermaye 435.000.000,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 3.839.581.834,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) -1.535.883,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -76.095.218,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -76.095.218,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -76.095.218,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 1.990.168.168,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 1.994.294.486,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları -4.126.318,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 791.982.432,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 28.683.159.382,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 6.625.321.160,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 2.948.340.234,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 59.358.898.142,00