altinyag - alyag - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 19.250.055,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 86.210,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 11.606.179,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 11.606.179,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 872.681,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 481.948,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 390.733,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 75.188,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 4.960.568,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 516,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 1.500.198,00
 • ARA TOPLAM 19.101.540,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 148.515,00
 • DURAN VARLIKLAR 51.280.484,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 33.718.929,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 33.718.929,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 10.200.000,00
 • Maddi Duran Varlıklar 4.903.474,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 2.319.308,00
 • - Şerefiye 914.971,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 1.404.337,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 138.773,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 70.530.539,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 44.461.668,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 113.329,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 825.860,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 30.912.685,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 77.526,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 30.835.159,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 2.482.574,00
 • Diğer Borçlar 5.407.469,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 1.155.672,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 4.251.797,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 377.949,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 857.815,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 88.453,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 769.362,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 3.483.987,00
 • ARA TOPLAM 44.461.668,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 1.654.873,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 0,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 44.596,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 470.750,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 470.750,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 532.349,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 607.178,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 46.116.541,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 24.413.998,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 20.571.274,00
 • Ödenmiş Sermaye 105.000.000,00
 • Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi (-) -24.489.849,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 0,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) -5.962.359,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 1.031.646,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -693.108,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -693.108,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -693.108,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 7.775,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları -52.939.293,00
 • Net Dönem Karı/Zararı -1.383.538,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 3.842.724,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 70.530.539,00
Finansal datalar forex tarafından sağlanmaktadır.