FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN

anadolu sigorta - ansgr - Kar zarar

 • I-TEKNİK BÖLÜM 0
 • HAYAT DIŞI TEKNİK GELİR 13253261852
 • Kazanılmış Primler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) 8894738303
 • Yazılan Primler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) 11906639115
 • Brüt Yazılan Primler (+) 16462464209
 • Reasüröre Devredilen Primler (-) -4404110350
 • SGK ya Aktarılan Primler (-) -151714744
 • Kazanılmamış Primler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-) -3467320187
 • Kazanılmamış Primler Karşılığı (-) -4464850998
 • Kazanılmamış Primler Karşılığında Reasürör Payı (+) 994166317
 • Kazanılmamış Primler Karşılığında SGK Payı (+/-) 3364494
 • Devam Eden Riskler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak)(+/-) 455419375
 • Devam Eden Riskler Karşılığı (-) 752447378
 • Devam Eden Riskler Karşılığında Reasürör Payı (+) -297028003
 • Teknik Olmayan Bölümden Aktarılan Yatırım Gelirleri 4133461498
 • Diğer Teknik Gelirler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) (+/-) 7320177
 • Brüt Diğer Teknik Gelirler (+/-) 7320177
 • Brüt Diğer Teknik Gelirlerde Reasürör Payı (+/-) 0
 • Tahakkuk Eden Rücu ve Sovtaj Gelirleri (+) 217741874
 • HAYAT DIŞI TEKNİK GİDER (-) -9151009989
 • Gerçekleşen Tazminatlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) (+/-) -6184980472
 • Ödenen Tazminatlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) -5971143493
 • Brüt Ödenen Tazminatlar (-) -8808116028
 • Ödenen Tazminatlarda Reasürör Payı (+) 2836972535
 • Muallak Tazminatlar Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak)(+/-) -213836979
 • Muallak Tazminatlar Karşılığı (-) 97241986
 • Muallak Tazminatlar Karşılığında Reasürör Payı (+) -311078965
 • İkramiye ve İndirimler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak)(+/-) 0
 • İkramiye ve İndirimler Karşılığı (-) 0
 • İkramiye ve İndirimler Karşılığında Reasürör Payı (+) 0
 • Diğer Teknik Karşılıklarda Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak)(+/-) -20823546
 • Faaliyet Giderleri (-) -2685229684
 • Matematik Karşılıklarda Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak (+/-) 0
 • Matematik Karşılıklar (-) 0
 • Matematik Karşılıklarda Reasürör Payı (+) 0
 • Diğer Teknik Giderler (-) -259976287
 • Brüt Diğer Teknik Giderler (-) -263283242
 • Brüt Diğer Teknik Giderlerde Reasürör Payı (+) 3306955
 • TEKNİK BÖLÜM DENGESİ - HAYAT DIŞI 0
 • HAYAT TEKNİK GELİR 0
 • Kazanılmış Primler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) 0
 • Yazılan Primler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) 0
 • Brüt Yazılan Primler (+) 0
 • Reasüröre Devredilen Primler (-) 0
 • Kazanılmamış Primler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-) 0
 • Kazanılmamış Primler Karşılığı (-) 0
 • Kazanılmamış Primler Karşılığında Reasürör Payı (+) 0
 • Devam Eden Riskler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak)(+/-) 0
 • Devam Eden Riskler Karşılığı (-) 0
 • Devam Eden Riskler Karşılığında Reasürör Payı (+) 0
 • Hayat Branşı Yatırım Geliri 0
 • Yatırımlardaki Gerçekleşmemiş Karlar 0
 • Diğer Teknik Gelirler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) (+/-) 0
 • Brüt Diğer Teknik Gelirler (+/-) 0
 • Brüt Diğer Teknik Gelirlerde Reasürör Payı (+/-) 0
 • Tahakkuk Eden Rücu Gelirleri (+) 0
 • HAYAT TEKNİK GİDER 0
 • Gerçekleşen Tazminatlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) (+/-) 0
 • Ödenen Tazminatlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) (-) 0
 • Brüt Ödenen Tazminatlar (-) 0
 • Brüt Ödenen Tazminatlarda Reasürör Payı (+) 0
 • Muallak Tazminatlar Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak)(+/-) 0
 • Muallak Tazminatlar Karşılığı (-) 0
 • Muallak Tazminatlar Karşılığında Reasürör Payı (+) 0
 • İkramiye ve İndirimler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak)(+/-) 0
 • İkramiye ve İndirimler Karşılığı (-) 0
 • İkramiye ve İndirimler Karşılığında Reasürans Payı (+) 0
 • Matematik Karşılıklarda Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak)(+/-) 0
 • Matematik Karşılıklar (-) 0
 • Aktüeryal Matematik Karşılık (+/-) 0
 • Kar Payı Karşılığı (Yatırım Riski Poliçe Sahiplerine Ait Poliçeler İçin Ayrılan Karşılıklar) 0
 • Matematik Karşılığında Reasürör Payı (+) 0
 • Aktüeryal Matematik Karşılıklar Reasürör Payı (+) 0
 • Kar Payı Karşılığı Reasürör Payı (Yatırım Riski Poliçe Sahiplerine Ait Poliçeler İçin Ayrılan Karşılıklar) (+) 0
 • Diğer Teknik Karşılıklarda Değişim (Rearüsör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak)(+/-) 0
 • Faaliyet Giderleri (-) 0
 • Yatırım Giderler (-) 0
 • Yatırımlardaki Gerçekleşmemiş Zararlar (-) 0
 • Teknik Olmayan Bölüme Aktarılan Yatırım Gelirleri (-) 0
 • TEKNİK BÖLÜM DENGESİ - HAYAT 0
 • EMEKLİLİK TEKNİK GELİR 0
 • Fon İşletim Gelirleri 0
 • Yönetim Gideri Kesintisi 0
 • Giriş Aidatı Gelirleri 0
 • Ara Verme Halinde Yönetim Gideri Kesintisi 0
 • Özel Hizmet Gideri Kesintisi 0
 • Sermaye Tahsis Avansı Değer Artış Gelirleri 0
 • Diğer Teknik Gelirler 0
 • EMEKLİLİK TEKNİK GİDERİ 0
 • Toplam Fon Giderleri (-) 0
 • Sermaye Tahsis Avansları Değer Azalış Giderleri (-) 0
 • Faaliyet Giderleri (-) 0
 • Diğer Teknik Giderler (-) 0
 • Ceza Ödemeleri (-) 0
 • TEKNİK BÖLÜM DENGESİ - EMEKLİLİK 0
 • II-TEKNİK OLMAYAN BÖLÜM 0
 • TEKNİK BÖLÜM DENGESİ - HAYAT DIŞI 4102251863
 • TEKNİK BÖLÜM DENGESİ - HAYAT 0
 • TEKNİK BÖLÜM DENGESİ - EMEKLİLİK 0
 • GENEL TEKNİK BÖLÜM DENGESİ 4102251863
 • YATIRIM GELİRLERİ 5607989472
 • Finansal Yatırımlardan Elde Edilen Gelirler 541013789
 • Finansal Yatırımların Nakde Çevrilmesinden Elde Edilen Karlar 656138623
 • Finansal Yatırımların Değerlemesi 2038225962
 • Kambiyo Karları 1925977976
 • İştiraklerden Gelirler 200000000
 • Bağlı Ortaklıklar ve Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslerden Gelirler 0
 • Arazi, Arsa ile Binalardan Elde Edilen Gelirler 2729866
 • Türev Ürünlerden Elde Edilen Gelirler 243903256
 • Diğer Yatırımlar 0
 • Hayat Teknik Bölümünden Aktarılan Yatırım Gelirleri 0
 • YATIRIM GİDERLERİ (-) -5645186618
 • Yatırım Yönetim Giderleri-Faiz Dahil (-) -7043081
 • Yatırımlar Değer Azalışları (-) -94290889
 • Yatırımların Nakte Çevrilmesi Sonucunda Oluşan Zararlar (-) -28543488
 • Hayat Dışı Teknik Bölümüne Aktarılan Yatırım Gelirleri (-) -4133461498
 • Türev Ürünler Sonucunda Oluşan Zararlar (-) -84496742
 • Kambiyo Zararları (-) -1264466989
 • Amortisman Giderleri (-) -32883931
 • Diğer Yatırım Giderleri (-) 0
 • DİĞER FAALİYETLERDEN VE OLAĞANDIŞI FAALİYETLERDEN GELİR VE KARLAR İLE GİDER VE ZARARLAR (+/-) -445111027
 • Karşılıklar Hesabı (+/-) -107880419
 • Reeskont Hesabı (+/-) -26144106
 • Özellikli Sigortalar Hesabı (+/-) 0
 • Enflasyon Düzeltmesi Hesabı (+/-) 0
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı Hesabı (+/-) 0
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü Gideri (-) -311165674
 • Diğer Gelir ve Karlar 1424776
 • Diğer Gider ve Zararlar (-) -1345604
 • Önceki Yıl Gelir ve Karları 0
 • Önceki Yıl Gider ve Zararları (-) 0
 • DÖNEM NET KARI veya ZARARI 2866845129
 • Dönem Karı ve Zararı 3619943690
 • Dönem Karı Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşılıkları (-) -753098561
 • Dönem Net Kar veya Zararı 0
 • Ana Ortaklık Payları 2866845129
 • Azınlık Payları 0
 • Enflasyon Düzeltme Hesabı 0