FİNANS

anadolu sigorta - ansgr - Kar zarar

 • I-TEKNİK BÖLÜM 0
 • HAYAT DIŞI TEKNİK GELİR 10374235551
 • Kazanılmış Primler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) 7161191159
 • Yazılan Primler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) 11146111846
 • Brüt Yazılan Primler (+) 15463467828
 • Reasüröre Devredilen Primler (-) -4036262788
 • SGK ya Aktarılan Primler (-) -281093194
 • Kazanılmamış Primler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-) -3653744933
 • Kazanılmamış Primler Karşılığı (-) -4500559117
 • Kazanılmamış Primler Karşılığında Reasürör Payı (+) 750235572
 • Kazanılmamış Primler Karşılığında SGK Payı (+/-) 96578612
 • Devam Eden Riskler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak)(+/-) -331175754
 • Devam Eden Riskler Karşılığı (-) -413012699
 • Devam Eden Riskler Karşılığında Reasürör Payı (+) 81836945
 • Teknik Olmayan Bölümden Aktarılan Yatırım Gelirleri 3025448112
 • Diğer Teknik Gelirler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) (+/-) 6659999
 • Brüt Diğer Teknik Gelirler (+/-) 6659999
 • Brüt Diğer Teknik Gelirlerde Reasürör Payı (+/-) 0
 • Tahakkuk Eden Rücu ve Sovtaj Gelirleri (+) 180936281
 • HAYAT DIŞI TEKNİK GİDER (-) -9515572732
 • Gerçekleşen Tazminatlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) (+/-) -7097995855
 • Ödenen Tazminatlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) -5617015107
 • Brüt Ödenen Tazminatlar (-) -7013657810
 • Ödenen Tazminatlarda Reasürör Payı (+) 1396642703
 • Muallak Tazminatlar Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak)(+/-) -1480980748
 • Muallak Tazminatlar Karşılığı (-) -2631905017
 • Muallak Tazminatlar Karşılığında Reasürör Payı (+) 1150924269
 • İkramiye ve İndirimler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak)(+/-) 0
 • İkramiye ve İndirimler Karşılığı (-) 0
 • İkramiye ve İndirimler Karşılığında Reasürör Payı (+) 0
 • Diğer Teknik Karşılıklarda Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak)(+/-) -111128075
 • Faaliyet Giderleri (-) -2000551560
 • Matematik Karşılıklarda Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak (+/-) 0
 • Matematik Karşılıklar (-) 0
 • Matematik Karşılıklarda Reasürör Payı (+) 0
 • Diğer Teknik Giderler (-) -305897242
 • Brüt Diğer Teknik Giderler (-) -313236315
 • Brüt Diğer Teknik Giderlerde Reasürör Payı (+) 7339073
 • TEKNİK BÖLÜM DENGESİ - HAYAT DIŞI 0
 • HAYAT TEKNİK GELİR 0
 • Kazanılmış Primler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) 0
 • Yazılan Primler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) 0
 • Brüt Yazılan Primler (+) 0
 • Reasüröre Devredilen Primler (-) 0
 • Kazanılmamış Primler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-) 0
 • Kazanılmamış Primler Karşılığı (-) 0
 • Kazanılmamış Primler Karşılığında Reasürör Payı (+) 0
 • Devam Eden Riskler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak)(+/-) 0
 • Devam Eden Riskler Karşılığı (-) 0
 • Devam Eden Riskler Karşılığında Reasürör Payı (+) 0
 • Hayat Branşı Yatırım Geliri 0
 • Yatırımlardaki Gerçekleşmemiş Karlar 0
 • Diğer Teknik Gelirler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) (+/-) 0
 • Brüt Diğer Teknik Gelirler (+/-) 0
 • Brüt Diğer Teknik Gelirlerde Reasürör Payı (+/-) 0
 • Tahakkuk Eden Rücu Gelirleri (+) 0
 • HAYAT TEKNİK GİDER 0
 • Gerçekleşen Tazminatlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) (+/-) 0
 • Ödenen Tazminatlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) (-) 0
 • Brüt Ödenen Tazminatlar (-) 0
 • Brüt Ödenen Tazminatlarda Reasürör Payı (+) 0
 • Muallak Tazminatlar Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak)(+/-) 0
 • Muallak Tazminatlar Karşılığı (-) 0
 • Muallak Tazminatlar Karşılığında Reasürör Payı (+) 0
 • İkramiye ve İndirimler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak)(+/-) 0
 • İkramiye ve İndirimler Karşılığı (-) 0
 • İkramiye ve İndirimler Karşılığında Reasürans Payı (+) 0
 • Matematik Karşılıklarda Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak)(+/-) 0
 • Matematik Karşılıklar (-) 0
 • Aktüeryal Matematik Karşılık (+/-) 0
 • Kar Payı Karşılığı (Yatırım Riski Poliçe Sahiplerine Ait Poliçeler İçin Ayrılan Karşılıklar) 0
 • Matematik Karşılığında Reasürör Payı (+) 0
 • Aktüeryal Matematik Karşılıklar Reasürör Payı (+) 0
 • Kar Payı Karşılığı Reasürör Payı (Yatırım Riski Poliçe Sahiplerine Ait Poliçeler İçin Ayrılan Karşılıklar) (+) 0
 • Diğer Teknik Karşılıklarda Değişim (Rearüsör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak)(+/-) 0
 • Faaliyet Giderleri (-) 0
 • Yatırım Giderler (-) 0
 • Yatırımlardaki Gerçekleşmemiş Zararlar (-) 0
 • Teknik Olmayan Bölüme Aktarılan Yatırım Gelirleri (-) 0
 • TEKNİK BÖLÜM DENGESİ - HAYAT 0
 • EMEKLİLİK TEKNİK GELİR 0
 • Fon İşletim Gelirleri 0
 • Yönetim Gideri Kesintisi 0
 • Giriş Aidatı Gelirleri 0
 • Ara Verme Halinde Yönetim Gideri Kesintisi 0
 • Özel Hizmet Gideri Kesintisi 0
 • Sermaye Tahsis Avansı Değer Artış Gelirleri 0
 • Diğer Teknik Gelirler 0
 • EMEKLİLİK TEKNİK GİDERİ 0
 • Toplam Fon Giderleri (-) 0
 • Sermaye Tahsis Avansları Değer Azalış Giderleri (-) 0
 • Faaliyet Giderleri (-) 0
 • Diğer Teknik Giderler (-) 0
 • Ceza Ödemeleri (-) 0
 • TEKNİK BÖLÜM DENGESİ - EMEKLİLİK 0
 • II-TEKNİK OLMAYAN BÖLÜM 0
 • TEKNİK BÖLÜM DENGESİ - HAYAT DIŞI 858662819
 • TEKNİK BÖLÜM DENGESİ - HAYAT 0
 • TEKNİK BÖLÜM DENGESİ - EMEKLİLİK 0
 • GENEL TEKNİK BÖLÜM DENGESİ 858662819
 • YATIRIM GELİRLERİ 4931053029
 • Finansal Yatırımlardan Elde Edilen Gelirler 605631117
 • Finansal Yatırımların Nakde Çevrilmesinden Elde Edilen Karlar 492126409
 • Finansal Yatırımların Değerlemesi 410529570
 • Kambiyo Karları 2776838950
 • İştiraklerden Gelirler 88000000
 • Bağlı Ortaklıklar ve Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslerden Gelirler 0
 • Arazi, Arsa ile Binalardan Elde Edilen Gelirler 2823005
 • Türev Ürünlerden Elde Edilen Gelirler 555103978
 • Diğer Yatırımlar 0
 • Hayat Teknik Bölümünden Aktarılan Yatırım Gelirleri 0
 • YATIRIM GİDERLERİ (-) -5036736818
 • Yatırım Yönetim Giderleri-Faiz Dahil (-) -26196848
 • Yatırımlar Değer Azalışları (-) -41308118
 • Yatırımların Nakte Çevrilmesi Sonucunda Oluşan Zararlar (-) -96575829
 • Hayat Dışı Teknik Bölümüne Aktarılan Yatırım Gelirleri (-) -3025448112
 • Türev Ürünler Sonucunda Oluşan Zararlar (-) -1194333456
 • Kambiyo Zararları (-) -570564509
 • Amortisman Giderleri (-) -82309946
 • Diğer Yatırım Giderleri (-) 0
 • DİĞER FAALİYETLERDEN VE OLAĞANDIŞI FAALİYETLERDEN GELİR VE KARLAR İLE GİDER VE ZARARLAR (+/-) -82533885
 • Karşılıklar Hesabı (+/-) -165749172
 • Reeskont Hesabı (+/-) -10406168
 • Özellikli Sigortalar Hesabı (+/-) 0
 • Enflasyon Düzeltmesi Hesabı (+/-) 0
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı Hesabı (+/-) 89546015
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü Gideri (-) 0
 • Diğer Gelir ve Karlar 5768643
 • Diğer Gider ve Zararlar (-) -1693203
 • Önceki Yıl Gelir ve Karları 0
 • Önceki Yıl Gider ve Zararları (-) 0
 • DÖNEM NET KARI veya ZARARI 497888898
 • Dönem Karı ve Zararı 670445145
 • Dönem Karı Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşılıkları (-) -172556247
 • Dönem Net Kar veya Zararı 0
 • Ana Ortaklık Payları 497888898
 • Azınlık Payları 0
 • Enflasyon Düzeltme Hesabı 0

Kredi Hesaplama