FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN

arsan tekstil - arsan - Bilanço

 • VARLIKLAR 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 470.797.422,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 126.947.353,00
 • Finansal Yatırımlar 39.453.912,00
 • Ticari Alacaklar 160.582.130,00
 • İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 2.000,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 160.580.130,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 1.877.359,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 1.877.359,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 117.259.029,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 12.086.356,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 1.136.354,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 11.454.929,00
 • ARA TOPLAM 470.797.422,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 965.333.475,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 32.595.629,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 51.172.887,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 51.103.312,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 69.575,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 262.558.044,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 288.082.666,00
 • Maddi Duran Varlıklar 310.721.698,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 5.361.364,00
 • - Şerefiye 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 29.862,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 14.841.187,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 1.436.130.897,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 247.616.791,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 150.142.290,00
 • - Banka Kredileri 140.552.311,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 53.359.573,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 17.542.302,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 35.817.271,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 10.597.624,00
 • Diğer Borçlar 17.361.842,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 63.863,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 17.297.979,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 10.075.368,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 3.995.750,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 2.894.711,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 1.101.039,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 2.084.344,00
 • ARA TOPLAM 247.616.791,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 66.665.800,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 22.102.468,00
 • Banka Kredileri 11.638.044,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 10.464.424,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 12.883.547,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 12.883.547,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 31.679.785,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 314.282.591,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 1.121.848.306,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 1.037.809.083,00
 • Ödenmiş Sermaye 204.449.465,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 0,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) -1.095.467,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 176.255.159,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 176.255.159,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -5.948.240,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 15.131.112,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 441.176.372,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 210.385.720,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 84.039.223,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 1.436.130.897,00

Kredi Hesaplama