FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN

astor enerji - astor - Bilanço

 • VARLIKLAR 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 13.034.364.802,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 1.682.481.963,00
 • Finansal Yatırımlar 1.399.903.757,00
 • Ticari Alacaklar 5.928.750.943,00
 • İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 282.011.256,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 5.646.739.687,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 77.579.520,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 77.579.520,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 1.512.236.478,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 2.432.724.485,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 687.656,00
 • ARA TOPLAM 13.034.364.802,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 5.719.483.892,00
 • Finansal Yatırımlar 259.053.285,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 9.317.905,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 9.317.905,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00
 • Maddi Duran Varlıklar 2.945.986.617,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 1.313.779.084,00
 • - Şerefiye 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 659.117.356,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 532.229.645,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 18.753.848.694,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 6.401.232.005,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 873.048.389,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 188.974.356,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 1.685.209.908,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 34.678.633,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 1.650.531.275,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 51.362.434,00
 • Diğer Borçlar 882,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 882,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 3.328.147.520,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 13.582.211,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 11.695.111,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 1.887.100,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 260.906.305,00
 • ARA TOPLAM 6.401.232.005,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 113.802.567,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 85.152.620,00
 • Banka Kredileri 85.152.620,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 28.649.947,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 28.649.947,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 6.515.034.572,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 12.238.814.122,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 12.238.814.122,00
 • Ödenmiş Sermaye 998.000.000,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 1.049.684.832,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 1.625.826.355,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 533.888.144,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 533.888.144,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -17.413.637,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -1.975.162,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları -1.975.162,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 365.396.367,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 3.069.666.707,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 4.598.326.879,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 18.753.848.694,00