FİNANS

astor enerji - astor - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 6.869.505.689,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 1.565.859.895,00
 • Finansal Yatırımlar 711.026.301,00
 • Ticari Alacaklar 2.400.530.988,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 33.976.630,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 2.366.554.358,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 147.534.252,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 147.534.252,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 1.199.145.368,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 825.925.868,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 19.483.017,00
 • ARA TOPLAM 6.869.505.689,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 1.475.892.204,00
 • Finansal Yatırımlar 35.204.956,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 8.680.751,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 8.680.751,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00
 • Maddi Duran Varlıklar 907.049.735,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 188.824.027,00
 • - Şerefiye 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 47.542.163,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 288.590.572,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 8.345.397.893,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 3.156.867.448,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 771.427.842,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 119.719.592,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 644.371.344,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 7.000.000,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 637.371.344,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 46.671.131,00
 • Diğer Borçlar 475.177.797,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 475.177.797,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 809.483.992,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 63.399.851,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 10.083.795,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 9.780.395,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 303.400,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 216.532.104,00
 • ARA TOPLAM 3.156.867.448,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 168.144.253,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 152.107.409,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 16.036.844,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 16.036.844,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 3.325.011.701,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 5.020.386.192,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 5.020.386.192,00
 • Ödenmiş Sermaye 998.000.000,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 0,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 1.625.826.355,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 420.177.693,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 420.177.693,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -5.968.448,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 167.067.671,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 1.356.088.144,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 453.226.329,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 8.345.397.893,00

Kredi Hesaplama