FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN

atlantis yatirim holding - atsyh - Bilanço

 • VARLIKLAR 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 43.311.034,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 133.070,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 26.098.905,00
 • İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 26.098.905,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 2.464.853,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 2.044.525,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 420.328,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 12.509.796,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 2.064.780,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 39.630,00
 • ARA TOPLAM 43.311.034,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 7.834.956,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 2.010.756,00
 • Maddi Duran Varlıklar 107.106,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 5.001.568,00
 • - Şerefiye 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 11.570,00
 • İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 11.570,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 703.956,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 51.145.990,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 28.238.065,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 0,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 16.580.733,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 16.580.733,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 590.610,00
 • Diğer Borçlar 9.289.034,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 362.463,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 8.926.571,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 51.113,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 1.603.859,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 122.716,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 122.716,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • ARA TOPLAM 28.238.065,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 121.052,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 0,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 121.052,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 121.052,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 28.359.117,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 22.786.873,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 18.450.383,00
 • Ödenmiş Sermaye 8.000.000,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 2.492.363,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 1.160.002,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 24.419,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 24.419,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) 24.419,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 225.938,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 3.138.534,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 3.409.127,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 4.336.490,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 51.145.990,00