FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN

aygaz - aygaz - Bilanço

 • VARLIKLAR 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 9.418.207.000,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 2.534.687.000,00
 • Finansal Yatırımlar 139.511.000,00
 • Ticari Alacaklar 3.456.679.000,00
 • İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 190.908.000,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 3.265.771.000,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 5.807.000,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 5.807.000,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 2.852.208.000,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 239.795.000,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 128.000,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 189.392.000,00
 • ARA TOPLAM 9.418.207.000,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 12.431.478.000,00
 • Finansal Yatırımlar 2.515.175.000,00
 • Ticari Alacaklar 9.064.000,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 9.064.000,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 732.000,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 732.000,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 8.259.455.000,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00
 • Maddi Duran Varlıklar 1.199.231.000,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 68.151.000,00
 • - Şerefiye 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 68.151.000,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 20.638.000,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 180.005.000,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 21.849.685.000,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 8.405.545.000,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 839.178.000,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 950.705.000,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 4.914.416.000,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 752.219.000,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 4.162.197.000,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 75.562.000,00
 • Diğer Borçlar 7.233.000,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 1.485.000,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 5.748.000,00
 • Türev Araçlar 12.259.000,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 4.818.000,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 179.648.000,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 1.005.436.000,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 222.764.000,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 782.672.000,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 416.290.000,00
 • ARA TOPLAM 8.405.545.000,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 1.393.658.000,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 913.202.000,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 186.015.000,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 292.163.000,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 231.222.000,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 60.941.000,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 2.278.000,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 9.799.203.000,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 12.050.482.000,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 11.929.646.000,00
 • Ödenmiş Sermaye 219.801.000,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 71.504.000,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) -7.442.000,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 2.199.873.000,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 2.225.723.000,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -48.691.000,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -280.475.000,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları -96.421.000,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Özkaynak yöntemiyle değerlenen yatırımların diğer kapsamlı gelirlerden kar/zarar sınıflandırılacak paylar -184.054.000,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 400.073.000,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 5.492.643.000,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 3.833.669.000,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 120.836.000,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 21.849.685.000,00

Kredi Hesaplama