FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN

bak ambalaj - bakab - Bilanço

 • VARLIKLAR 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 1.677.478.054,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 276.027.556,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 832.212.615,00
 • İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 32.471,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 832.180.144,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 4.693,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 4.693,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 462.795.773,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 24.296.728,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 3.698.393,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 78.442.296,00
 • ARA TOPLAM 1.677.478.054,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 778.745.135,00
 • Finansal Yatırımlar 68.416,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 180.000,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 180.000,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00
 • Maddi Duran Varlıklar 666.115.197,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 22.238.877,00
 • - Şerefiye 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 2.974.592,00
 • İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 2.974.592,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 78.670.568,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 2.456.223.189,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 1.103.333.329,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 60.095.600,00
 • - Banka Kredileri 60.095.600,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 319.981.773,00
 • - Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 4.337.324,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 655.056.069,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 267.619.385,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 387.436.684,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 36.134.476,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 7.711.439,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 12.616.276,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 12.234.211,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 382.065,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 11.737.696,00
 • ARA TOPLAM 1.103.333.329,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 596.803.712,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 541.182.122,00
 • Banka Kredileri 535.706.554,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 5.475.568,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 222.961,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 55.398.629,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 55.398.629,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 1.700.137.041,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 756.086.148,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 756.086.148,00
 • Ödenmiş Sermaye 36.000.000,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 0,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 250.055.259,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 250.055.259,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -53.879.130,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 1.203.897,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 1.203.897,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 12.954.029,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 333.364.219,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 123.616.883,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 2.456.223.189,00