FİNANS

beyaz filo - beyaz - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 466.758.847,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 96.955.453,00
 • Finansal Yatırımlar 8.334.500,00
 • Ticari Alacaklar 149.765.108,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 1.552.131,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 148.212.977,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 521.914,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 521.914,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 204.071.170,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 3.995.496,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 2.705.110,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 410.096,00
 • ARA TOPLAM 466.758.847,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 79.683.153,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 50.176,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 50.176,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00
 • Maddi Duran Varlıklar 60.460.972,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 15.547.326,00
 • - Şerefiye 15.239.193,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 308.133,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 2.820.531,00
 • İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 2.820.531,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 0,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 546.442.000,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 313.984.714,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 32.434.607,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 23.195.151,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 193.923.868,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 193.923.868,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 1.916.636,00
 • Diğer Borçlar 993.019,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 993.019,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 16.222.686,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 9.959.286,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 1.253.968,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 678.112,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 575.856,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 33.887.047,00
 • ARA TOPLAM 313.984.714,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 11.278.874,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 4.369.535,00
 • Banka Kredileri 4.369.535,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 2.435.699,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 2.435.699,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 4.473.640,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 325.263.588,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 221.178.412,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 221.178.412,00
 • Ödenmiş Sermaye 99.687.500,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 0,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 1.332.049,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 12.224.319,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 12.224.319,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -2.298.288,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 9.253.355,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 58.923.024,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 39.758.165,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 546.442.000,00

Kredi Hesaplama