FİNANS

beyaz filo - beyaz - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 489.672.787,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 131.832.025,00
 • Finansal Yatırımlar 41.667.075,00
 • Ticari Alacaklar 51.766.332,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 51.766.332,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 372.537,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 372.537,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 235.995.210,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 6.740.919,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 9.922.732,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 11.375.957,00
 • ARA TOPLAM 489.672.787,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 86.344.842,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 50.176,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 50.176,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00
 • Maddi Duran Varlıklar 61.777.883,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 15.498.390,00
 • - Şerefiye 15.239.193,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 259.197,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 3.860.531,00
 • İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 3.860.531,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 4.415.050,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 576.017.629,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 325.934.093,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 62.234.607,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 23.059.131,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 202.623.983,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 202.623.983,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 1.905.617,00
 • Diğer Borçlar 956.956,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 956.956,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 15.572.826,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 11.525.772,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 1.503.914,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 928.058,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 575.856,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 6.450.581,00
 • ARA TOPLAM 325.934.093,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 5.135.001,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 1.270.944,00
 • Banka Kredileri 1.270.944,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 3.182.315,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 3.182.315,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 331.069.094,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 244.948.535,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 244.948.535,00
 • Ödenmiş Sermaye 99.687.500,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 0,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 1.332.049,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 11.750.182,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 11.750.182,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -2.772.425,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 9.253.355,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 58.923.024,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 64.002.425,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 576.017.629,00

Kredi Hesaplama