FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN

beyaz filo - beyaz - Bilanço

 • VARLIKLAR 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 1.742.378.358,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 499.973.850,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 551.969.055,00
 • İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 551.969.055,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 1.014.162,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 1.014.162,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 652.461.865,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 5.141.066,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 31.258.551,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 559.809,00
 • ARA TOPLAM 1.742.378.358,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 264.669.795,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 50.176,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 50.176,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00
 • Maddi Duran Varlıklar 210.856.717,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 52.345.522,00
 • - Şerefiye 52.172.345,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 102.531,00
 • İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 102.531,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 0,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 2.007.048.153,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 1.269.834.476,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 198.407.793,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 21.717.685,00
 • Banka Kredileri 71.160.000,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 548.810.999,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 548.810.999,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 4.136.149,00
 • Diğer Borçlar 1.081.336,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 1.081.336,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 28.738.421,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 55.131.071,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 2.341.340,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 1.816.340,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 525.000,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 409.022.039,00
 • ARA TOPLAM 1.269.834.476,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 56.179.953,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 9.491.535,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 7.333.147,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 7.333.147,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 38.464.995,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 1.326.014.429,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 681.033.724,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 681.033.724,00
 • Ödenmiş Sermaye 99.687.500,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 671.617.786,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 19.266.190,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 19.266.190,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -3.256.146,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 61.639.068,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları -249.077.090,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 77.900.270,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 2.007.048.153,00