FİNANS

beyaz filo - beyaz - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 903.549.396,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 281.944.173,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 129.298.648,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 129.298.648,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 601.868,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 601.868,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 483.245.804,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 4.050.592,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 2.996.524,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 1.411.787,00
 • ARA TOPLAM 903.549.396,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 142.200.292,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 184.981,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 184.981,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00
 • Maddi Duran Varlıklar 115.694.531,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 15.405.072,00
 • - Şerefiye 15.239.193,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 165.879,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 5.346.131,00
 • İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 5.346.131,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 3.518.732,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 1.045.749.688,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 717.221.090,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 77.088.525,00
 • - Banka Kredileri 47.410.567,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 6.294.993,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 440.419.379,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 440.419.379,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 4.984.878,00
 • Diğer Borçlar 1.090.045,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 1.090.045,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 78.478.418,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 5.144.140,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 1.526.826,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 950.970,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 575.856,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 11.615.832,00
 • ARA TOPLAM 717.221.090,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 7.757.223,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 241.195,00
 • Banka Kredileri 241.195,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 6.081.287,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 6.081.287,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 724.978.313,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 320.771.375,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 320.771.375,00
 • Ödenmiş Sermaye 99.687.500,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 0,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 52.792.292,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 52.792.292,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -3.109.348,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 9.317.167,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 148.433.273,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 10.541.143,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 1.045.749.688,00

Kredi Hesaplama