FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN

bien yapi urunleri - bieny - Bilanço

 • VARLIKLAR 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 8.441.942.418,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 391.172.616,00
 • Finansal Yatırımlar 1.977.936.728,00
 • Ticari Alacaklar 2.647.912.437,00
 • İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 326.842.068,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 2.321.070.369,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 152.554.027,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 365.367,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 152.188.660,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 2.949.073.174,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 236.732.311,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 85.607.362,00
 • ARA TOPLAM 8.441.942.418,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 5.049.811.035,00
 • Finansal Yatırımlar 107.207,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 640.055,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 640.055,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 7.820.819,00
 • Maddi Duran Varlıklar 3.724.181.100,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 20.566.108,00
 • - Şerefiye 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 20.566.108,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 701.227.431,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 561.440.809,00
 • Diğer Duran Varlıklar 5.178.842,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 13.491.753.453,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 3.806.884.360,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 957.356.410,00
 • - Banka Kredileri 950.661.441,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 924.139.021,00
 • İhraç Edilen Tahviller 799.997.910,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 1.512.471.516,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 467.574.221,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 1.044.897.295,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 40.247.750,00
 • Diğer Borçlar 63.020.963,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 47.608.979,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 15.411.984,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 39.046.134,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 728.535,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 31.893.260,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 29.899.400,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 1.993.860,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 3.104.426,00
 • ARA TOPLAM 3.806.884.360,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 485.575.590,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 354.966.922,00
 • Banka Kredileri 81.881.264,00
 • İhraç Edilen Tahviller 270.000.000,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 3.085.658,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 119.712.362,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 119.712.362,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 10.896.306,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 4.292.459.950,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 9.199.293.503,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 9.199.293.503,00
 • Ödenmiş Sermaye 361.000.000,00
 • Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi (-) 873.905,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 998.987.062,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 4.158.455.765,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -115.568.959,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -115.568.959,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -115.568.959,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 172.266.523,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 3.507.788.663,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 115.490.544,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 13.491.753.453,00