FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN

biotrend cevre ve enerji - bioen - Bilanço

 • VARLIKLAR 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 1.145.886.852,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 147.183.250,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 249.313.392,00
 • İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 249.313.392,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 22.314.726,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 15.911.287,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 6.403.439,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 325.609.416,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 244.730.936,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 2.844.317,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 153.890.815,00
 • ARA TOPLAM 1.145.886.852,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 5.522.316.383,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 281.298.380,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 33.296.023,00
 • Maddi Duran Varlıklar 4.624.698.182,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 286.216.044,00
 • - Şerefiye 38.694.628,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 247.521.416,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 179.819.444,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 6.668.203.235,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 1.604.254.916,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 278.656.497,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 639.902.515,00
 • - Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 13.154.888,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 569.333.440,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 569.333.440,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 31.445.877,00
 • Diğer Borçlar 64.442.252,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 54.401.251,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 10.041.001,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 4.489.074,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 350.698,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 15.634.563,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 7.237.423,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 8.397.140,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • ARA TOPLAM 1.604.254.916,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 2.212.652.749,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 2.201.837.256,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 10.815.493,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 10.815.493,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 3.816.907.665,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 2.851.295.570,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 2.839.201.361,00
 • Ödenmiş Sermaye 500.000.000,00
 • Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi (-) -32.184.944,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 1.326.572.810,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 105.427.593,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -4.660.171,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -4.660.171,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -4.660.171,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -971.267.923,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları -971.267.923,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 19.580.044,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 953.944.540,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 948.123.057,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 12.094.209,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 6.668.203.235,00