FİNANS

biotrend cevre ve enerji - bioen - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 1.056.437.101,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 0,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 213.510.493,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 213.510.493,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 9.788.669,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 3.907.184,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 5.881.485,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 105.809.833,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 495.715.180,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 3.232.494,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 122.537.027,00
 • ARA TOPLAM 1.056.437.101,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 1.588.623.041,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 61.167.327,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 10.356.000,00
 • Maddi Duran Varlıklar 1.304.416.488,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 57.305.401,00
 • - Şerefiye 6.532.000,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 50.773.401,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 0,00
 • Diğer Duran Varlıklar 84.848.864,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 2.645.060.142,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 977.459.850,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 0,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 372.852.173,00
 • - Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 2.447.561,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 467.066.180,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 467.066.180,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 9.662.675,00
 • Diğer Borçlar 32.001.614,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 18.843.959,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 13.157.655,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 73.392.175,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 10.911.543,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 11.573.490,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 2.142.544,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 9.430.946,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • ARA TOPLAM 977.459.850,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 1.175.022.983,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 1.160.338.165,00
 • Banka Kredileri 1.089.499.299,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 70.838.866,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 441.906,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 3.367.624,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 3.367.624,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 2.152.482.833,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 492.577.309,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 492.577.309,00
 • Ödenmiş Sermaye 500.000.000,00
 • Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi (-) -46.361.970,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 0,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 26.541.373,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 72.180.713,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 72.180.713,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -887.087,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -190.346.945,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları -190.346.945,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 0,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 46.672.085,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 83.892.053,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 2.645.060.142,00

Kredi Hesaplama