FİNANS

biotrend cevre ve enerji - bioen - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 1.309.364.575,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 73.704.273,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 372.402.990,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 372.402.990,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 11.217.041,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 2.667.695,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 8.549.346,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 160.345.353,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 521.258.241,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 6.355.976,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 164.080.701,00
 • ARA TOPLAM 1.309.364.575,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 2.336.757.941,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 109.018.579,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 14.975.000,00
 • Maddi Duran Varlıklar 1.953.813.709,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 50.703.648,00
 • - Şerefiye 6.532.000,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 44.171.648,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 151.398.420,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 3.646.122.516,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 1.436.341.581,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 117.000.000,00
 • - Banka Kredileri 117.000.000,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 408.798.919,00
 • - Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 19.927.957,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 706.058.361,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 706.058.361,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 23.006.669,00
 • Diğer Borçlar 159.189.404,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 104.798.219,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 54.391.185,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 1.149.858,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 1.558.326,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 19.580.044,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 5.952.109,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 13.627.935,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • ARA TOPLAM 1.436.341.581,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 1.469.383.322,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 1.458.664.592,00
 • Banka Kredileri 1.417.960.813,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 40.703.779,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 3.066.289,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 7.652.441,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 7.652.441,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 2.905.724.903,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 740.397.613,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 734.778.361,00
 • Ödenmiş Sermaye 500.000.000,00
 • Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi (-) -47.531.048,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 0,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 26.541.373,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 69.180.382,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 69.180.382,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -3.887.418,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -237.051.548,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları -237.051.548,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 0,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 357.707.004,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 65.932.198,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 5.619.252,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 3.646.122.516,00

Kredi Hesaplama