FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN

bilici yatirim - blcyt - Bilanço

 • VARLIKLAR 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 964.464.715,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 480.332.220,00
 • Finansal Yatırımlar 14.904,00
 • Ticari Alacaklar 320.265.061,00
 • İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 281.747.510,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 38.517.551,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 7.145.968,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 138.023,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 7.007.945,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 111.839.479,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 44.397.302,00
 • İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 1.360.000,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 469.781,00
 • ARA TOPLAM 964.464.715,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 1.071.713.592,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 6.640,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 6.640,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 27.183.179,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 219.130.000,00
 • Maddi Duran Varlıklar 824.708.241,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 67.990,00
 • - Şerefiye 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 617.542,00
 • İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 617.542,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 0,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 2.036.178.307,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 80.592.675,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 25.137.273,00
 • - Banka Kredileri 25.000.000,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 7.540.976,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 23.265.960,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 3.414.624,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 19.851.336,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 4.603.891,00
 • Diğer Borçlar 8.053.689,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 8.053.689,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 7.785.481,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 1.225.939,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 2.930.402,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 670.727,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 2.259.675,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 49.064,00
 • ARA TOPLAM 80.592.675,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 130.745.092,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 7.579.304,00
 • Banka Kredileri 7.579.304,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 8.005.476,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 8.005.476,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 115.160.312,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 211.337.767,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 1.824.840.540,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 1.260.588.504,00
 • Ödenmiş Sermaye 100.000.000,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 1.690.048,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 81.207.195,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 367.109.836,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 367.109.836,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 21.819.937,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 418.600.550,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 270.160.938,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 564.252.036,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 2.036.178.307,00