FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN

bms birlesik metal - bmstl - Bilanço

 • VARLIKLAR 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 641.878.903,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 81.926.776,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 206.381.418,00
 • İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 206.381.418,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 31.731.464,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 152.107,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 31.579.357,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 276.889.822,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 35.155.305,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 7.419.692,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 2.374.426,00
 • ARA TOPLAM 641.878.903,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 997.318.131,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 366.682,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 366.682,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 8.987.500,00
 • Maddi Duran Varlıklar 878.569.095,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 1.172.053,00
 • - Şerefiye 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 1.055.595,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 33.624.754,00
 • İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 33.624.754,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 69.667.414,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 1.639.197.034,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 475.496.301,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 24.406.917,00
 • - Banka Kredileri 24.315.276,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 234.552.185,00
 • - Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 458.824,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 177.319.937,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 177.319.937,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 8.011.901,00
 • Diğer Borçlar 9.229.347,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 9.229.347,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 11.702.656,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 8.896.710,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 1.376.648,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 878.142,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 498.506,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • ARA TOPLAM 475.496.301,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 220.946.145,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 166.779.650,00
 • Banka Kredileri 46.430.989,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 4.602.633,00
 • Ticari Borçlar 149.517,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 149.517,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 7.232.436,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 7.232.436,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 46.784.542,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 696.442.446,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 942.754.588,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 942.754.588,00
 • Ödenmiş Sermaye 73.050.000,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 0,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 657.739.087,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 200.036.701,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -38.171,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 457.702.386,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 16.709.881,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 130.808.466,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 16.892.030,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 1.639.197.034,00