FİNANS

bms birlesik metal - bmstl - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 489.744.347,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 53.151.295,00
 • Finansal Yatırımlar 15.011.078,00
 • Ticari Alacaklar 167.260.584,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 167.260.584,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 7.126.480,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 101.142,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 7.025.338,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 223.056.907,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 4.140.891,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 17.120.178,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 2.876.934,00
 • ARA TOPLAM 489.744.347,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 400.159.926,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 6.069,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 4.266.815,00
 • Maddi Duran Varlıklar 365.678.498,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 1.345.873,00
 • - Şerefiye 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 1.460.764,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 21.224.469,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 889.904.273,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 311.257.203,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 90.497.811,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 111.785.194,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 72.679.208,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 72.679.208,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 3.798.238,00
 • Diğer Borçlar 5.707.275,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 116.870,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 5.590.405,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 8.291.719,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 17.120.187,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 1.377.571,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 837.556,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 540.015,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • ARA TOPLAM 311.257.203,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 75.192.505,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 63.704.476,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 695.632,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 3.246.806,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 3.246.806,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 7.545.591,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 386.449.708,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 503.454.565,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 503.454.565,00
 • Ödenmiş Sermaye 36.525.000,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 0,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 97.731.482,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 40.781.184,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 40.781.184,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) 1.036.448,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 206.987.300,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 206.987.300,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 520.987,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 34.714.864,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 86.193.748,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 889.904.273,00

Kredi Hesaplama