FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN

bantas ambalaj - bntas - Bilanço

 • VARLIKLAR 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 475.586.378,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 271.803.393,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 52.862.668,00
 • İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 52.862.668,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 20.897,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 20.897,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 98.862.425,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 44.559.535,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 6.264.842,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 1.212.618,00
 • ARA TOPLAM 475.586.378,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 345.613.956,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00
 • Maddi Duran Varlıklar 338.898.692,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 141.145,00
 • - Şerefiye 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 5.240.459,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 1.333.660,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 821.200.334,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 129.298.141,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 82.412.600,00
 • - Banka Kredileri 82.412.600,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 3.192.801,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 13.062.602,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 13.062.602,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 7.534.117,00
 • Diğer Borçlar 4.137.331,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 4.137.331,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 342.724,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 12.578.944,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 733.505,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 733.505,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 5.303.517,00
 • ARA TOPLAM 129.298.141,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 77.123.434,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 4.378.469,00
 • Banka Kredileri 4.378.469,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 876.958,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 9.798.325,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 9.798.325,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 62.069.682,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 206.421.575,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 614.778.759,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 614.778.759,00
 • Ödenmiş Sermaye 120.937.500,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 0,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 199.165.497,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 199.165.497,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 1.333.660,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 177.956.628,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 12.851.664,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 102.533.810,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 821.200.334,00

Kredi Hesaplama