FİNANS

birko mensucat - brko - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 35.977.890,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 25.995,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 15.326.065,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 13.279.304,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 2.046.761,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 337.541,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 194.185,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 143.356,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 20.024.350,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 231.660,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 32.279,00
 • ARA TOPLAM 35.977.890,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 459.310.360,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 48.495.000,00
 • Maddi Duran Varlıklar 343.332.092,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 66.856.294,00
 • - Şerefiye 15.656.801,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 585.984,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 495.288.250,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 50.054.737,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 16.742.752,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 6.501.047,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 5.855,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 6.495.192,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 10.749.906,00
 • Diğer Borçlar 6.218.934,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 902.970,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 5.315.964,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 3.674.845,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 395.993,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 395.993,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 5.771.260,00
 • ARA TOPLAM 50.054.737,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 18.307.954,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 11.464.808,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 780.526,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 780.526,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 145.369,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 5.917.251,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 68.362.691,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 426.925.559,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 426.925.559,00
 • Ödenmiş Sermaye 120.000.000,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 720.710,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 350.996.046,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 350.996.046,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -4.208.666,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 15.662.154,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları -130.394.886,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 74.150.201,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 495.288.250,00

Kredi Hesaplama