FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN

birko mensucat - brko - Bilanço

 • VARLIKLAR 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 50.474.001,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 28.211,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 17.001.212,00
 • İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 1.783.891,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 15.217.321,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 13.556.827,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 13.279.527,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 277.300,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 14.827.036,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 3.589.165,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 1.447,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 1.470.103,00
 • ARA TOPLAM 50.474.001,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 448.573.317,00
 • Finansal Yatırımlar 40.990,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 48.495.000,00
 • Maddi Duran Varlıklar 346.058.388,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 51.921.269,00
 • - Şerefiye 15.656.801,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 36.264.468,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 1.571.139,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 499.047.318,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 67.626.957,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 16.742.752,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 11.464.808,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 8.512.549,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 8.512.549,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 9.975.093,00
 • Diğer Borçlar 17.115.122,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 12.110.690,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 5.004.432,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 2.112.293,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 395.993,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 395.993,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 1.308.347,00
 • ARA TOPLAM 67.626.957,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 12.990.683,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 0,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 99.779,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 12.328.258,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 80.617.640,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 418.429.678,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 418.429.678,00
 • Ödenmiş Sermaye 120.000.000,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 720.710,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 333.961.097,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 333.961.097,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) 1.712.300,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 1.762.746,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 15.662.156,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları -126.739.885,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 73.062.854,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 499.047.318,00