FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN

berkosan yalitim - brksn - Bilanço

 • VARLIKLAR 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 205.375.540,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 25.938.017,00
 • Finansal Yatırımlar 19.844.435,00
 • Ticari Alacaklar 94.716.719,00
 • İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 94.716.719,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 60.081,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 60.081,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 49.168.870,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 4.897.103,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 10.750.315,00
 • ARA TOPLAM 205.375.540,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 128.370.374,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 126.911,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 126.911,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00
 • Maddi Duran Varlıklar 97.111.918,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 288.088,00
 • - Şerefiye 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 13.818.518,00
 • İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 13.818.518,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 0,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 333.745.914,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 118.301.929,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 28.728.797,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 11.703.421,00
 • - Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 3.597.424,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 47.232.088,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 47.232.088,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 435.491,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 435.491,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 5.388.180,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 7.202.076,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 12.510.456,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 11.211.727,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 1.298.729,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 5.101.420,00
 • ARA TOPLAM 118.301.929,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 28.241.984,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 22.948.409,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 14.288.222,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 2.533.009,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 2.533.009,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 2.760.566,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 146.543.913,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 187.202.001,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 183.276.379,00
 • Ödenmiş Sermaye 31.200.000,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 0,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 312.370,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 57.594.319,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 57.594.319,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -3.717.415,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 9.857.991,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 9.857.991,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 2.693.416,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 19.829.722,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 61.788.561,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 3.925.622,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 333.745.914,00