FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN

birlesim muhendislik - brlsm - Bilanço

 • VARLIKLAR 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 1.171.572.716,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 255.934.557,00
 • Finansal Yatırımlar 2.622.026,00
 • Ticari Alacaklar 408.844.721,00
 • İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 1.349.288,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 407.495.433,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 67.836.320,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 11.790.000,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 56.046.320,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 147.172.725,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 19.648.626,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 31.700.850,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 116.080.775,00
 • ARA TOPLAM 1.116.581.691,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 54.991.025,00
 • DURAN VARLIKLAR 77.920.895,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00
 • Maddi Duran Varlıklar 76.876.128,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 349.411,00
 • - Şerefiye 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 528.983,00
 • İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 528.983,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 0,00
 • Diğer Duran Varlıklar 166.373,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 1.249.493.611,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 770.114.949,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 50.951.836,00
 • - Banka Kredileri 50.482.648,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 557.985,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 335.111.927,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 7.417.951,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 327.693.976,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 8.263.214,00
 • Diğer Borçlar 367.071,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 297.620,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 69.451,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 344.465.152,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 9.636.448,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 3.538.635,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 6.097.813,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 13.245.083,00
 • ARA TOPLAM 770.114.949,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 20.088.091,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 0,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 3.235.366,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 5.297.415,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 5.297.415,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 11.555.310,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 790.203.040,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 459.290.571,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 459.290.571,00
 • Ödenmiş Sermaye 102.000.000,00
 • Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi (-) -4.594.787,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 0,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 168.368.202,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 1.192.509,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 1.192.509,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) 1.192.509,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 9.211.516,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 88.774.174,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 119.708.869,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 1.249.493.611,00