FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN

bati cimento - btcim - Bilanço

 • VARLIKLAR 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 2.923.229.000,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 151.018.000,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 1.310.972.000,00
 • İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 786.000,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 1.310.186.000,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 21.967.000,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 21.967.000,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 1.075.350.000,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 152.433.000,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 529.000,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 210.960.000,00
 • ARA TOPLAM 2.923.229.000,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 4.871.680.000,00
 • Finansal Yatırımlar 10.000,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 9.894.000,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 9.894.000,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00
 • Maddi Duran Varlıklar 4.698.211.000,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 86.221.000,00
 • - Şerefiye 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 20.920.000,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 9.002.000,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 7.794.909.000,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 3.280.318.000,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 510.208.000,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 801.029.000,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 1.579.524.000,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 93.000,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 1.579.431.000,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 57.508.000,00
 • Diğer Borçlar 51.301.000,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 51.301.000,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 172.819.000,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 85.390.000,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 10.651.000,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 10.651.000,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 11.888.000,00
 • ARA TOPLAM 3.280.318.000,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 3.787.724.000,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 3.089.553.000,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 174.965.000,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 134.676.000,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 40.289.000,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 523.206.000,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 7.068.042.000,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 726.867.000,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 1.099.361.000,00
 • Ödenmiş Sermaye 180.000.000,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 118.749.000,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) -33.042.000,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 414.000,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 2.244.811.000,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 2.244.811.000,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -64.035.000,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 44.815.000,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları -1.128.395.000,00
 • Net Dönem Karı/Zararı -327.844.000,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR -372.494.000,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 7.794.909.000,00