FİNANS

bati cimento - btcim - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 2.186.363.000,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 106.520.000,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 985.293.000,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 985.293.000,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 4.830.000,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 1.485.000,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 3.345.000,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 726.868.000,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 184.235.000,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 253.000,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 178.364.000,00
 • ARA TOPLAM 2.186.363.000,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 4.898.838.000,00
 • Finansal Yatırımlar 10.000,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 14.166.000,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 14.166.000,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00
 • Maddi Duran Varlıklar 4.705.121.000,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 131.259.000,00
 • - Şerefiye 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 222.000,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 36.283.000,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 7.085.201.000,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 2.688.052.000,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 687.097.000,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 258.367.000,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 1.353.421.000,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 1.353.421.000,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 92.334.000,00
 • Diğer Borçlar 19.352.000,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 19.352.000,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 187.281.000,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 23.723.000,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 36.530.000,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 36.530.000,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 29.947.000,00
 • ARA TOPLAM 2.688.052.000,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 2.847.162.000,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 2.373.378.000,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 149.457.000,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 119.206.000,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 30.251.000,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 324.327.000,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 5.535.214.000,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 1.549.987.000,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 1.670.384.000,00
 • Ödenmiş Sermaye 180.000.000,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 118.749.000,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) -33.042.000,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 414.000,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 2.507.145.000,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 2.507.145.000,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -74.468.000,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 44.815.000,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları -1.180.918.000,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 33.368.000,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR -120.397.000,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 7.085.201.000,00

Kredi Hesaplama