FİNANS

bati cimento - btcim - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 1.798.435.000,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 104.876.000,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 607.245.000,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 2.446.000,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 604.799.000,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 8.441.000,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 8.441.000,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 851.417.000,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 82.331.000,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 212.000,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 143.913.000,00
 • ARA TOPLAM 1.798.435.000,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 4.854.353.000,00
 • Finansal Yatırımlar 10.000,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 4.815.000,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 4.815.000,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00
 • Maddi Duran Varlıklar 4.668.011.000,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 133.904.000,00
 • - Şerefiye 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 12.012.000,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 30.700.000,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 6.652.788.000,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 2.005.327.000,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 629.014.000,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 118.773.000,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 1.028.813.000,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 1.028.813.000,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 21.079.000,00
 • Diğer Borçlar 6.817.000,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 10.000,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 6.807.000,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 100.563.000,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 13.995.000,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 307.000,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 307.000,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 16.743.000,00
 • ARA TOPLAM 2.005.327.000,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 2.906.248.000,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 2.441.180.000,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 107.738.000,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 82.858.000,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 24.880.000,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 357.330.000,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 4.911.575.000,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 1.741.213.000,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 1.912.526.000,00
 • Ödenmiş Sermaye 180.000.000,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 118.749.000,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) -33.042.000,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 414.000,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 2.705.361.000,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 2.705.361.000,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -30.649.000,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 44.815.000,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları -765.407.000,00
 • Net Dönem Karı/Zararı -338.217.000,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR -171.313.000,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 6.652.788.000,00

Kredi Hesaplama