FİNANS

bati cimento - btcim - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 1.750.503.000,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 32.743.000,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 818.676.000,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 898.000,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 817.778.000,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 2.884.000,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 2.884.000,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 689.820.000,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 67.943.000,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 160.000,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 138.277.000,00
 • ARA TOPLAM 1.750.503.000,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 3.355.313.000,00
 • Finansal Yatırımlar 10.000,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 1.574.000,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 1.574.000,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00
 • Maddi Duran Varlıklar 3.166.634.000,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 135.219.000,00
 • - Şerefiye 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 10.327.000,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 35.743.000,00
 • Diğer Duran Varlıklar 1.632.000,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 5.105.816.000,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 1.931.664.000,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 386.393.000,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 168.727.000,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 1.132.777.000,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 1.132.777.000,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 15.428.000,00
 • Diğer Borçlar 7.556.000,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 2.052.000,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 5.504.000,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 65.061.000,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 12.393.000,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 307.000,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 307.000,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 13.648.000,00
 • ARA TOPLAM 1.931.664.000,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 2.401.263.000,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 2.209.073.000,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 86.182.000,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 62.944.000,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 23.238.000,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 106.008.000,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 4.332.927.000,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 772.889.000,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 902.254.000,00
 • Ödenmiş Sermaye 180.000.000,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 118.749.000,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) -33.042.000,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 414.000,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 1.523.655.000,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 1.523.655.000,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -17.505.000,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 44.815.000,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları -765.407.000,00
 • Net Dönem Karı/Zararı -166.783.000,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR -129.365.000,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 5.105.816.000,00

Kredi Hesaplama