FİNANS

bulbuloglu vinc - bvsan - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 1.104.036.136,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 262.801.621,00
 • Finansal Yatırımlar 660.742,00
 • Ticari Alacaklar 245.738.286,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 451.433,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 245.286.853,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 11.840.648,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 5.460.338,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 6.380.310,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 460.001.458,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 54.652.919,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 998.820,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 67.280.542,00
 • ARA TOPLAM 1.104.036.136,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 574.566.896,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 3.921,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00
 • Maddi Duran Varlıklar 488.104.900,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 22.067.115,00
 • - Şerefiye 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 63.367.646,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 0,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 1.678.603.032,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 850.537.480,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 12.584.149,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 1.380.205,00
 • Banka Kredileri 12.241.302,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 305.557.474,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 305.557.474,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 22.444.677,00
 • Diğer Borçlar 19.225.391,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 2.725.704,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 16.499.687,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 470.478.425,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 7.453.968,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 5.618.154,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 760.813,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 5.795.037,00
 • ARA TOPLAM 850.537.480,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 220.729.620,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 1.312.941,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 30.632.276,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 30.632.276,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 140.762.358,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 23.178.873,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 23.178.873,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 24.843.172,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 1.071.267.100,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 607.335.932,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 570.573.631,00
 • Ödenmiş Sermaye 37.600.000,00
 • Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi (-) -32.419.524,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 0,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 214.654.746,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 241.402.399,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 241.402.399,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -8.410.265,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 3.123.770,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 85.842.933,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 20.369.307,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 36.762.301,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 1.678.603.032,00

Kredi Hesaplama