FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN

bulbuloglu vinc - bvsan - Bilanço

 • VARLIKLAR 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 1.428.071.777,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 168.155.026,00
 • Finansal Yatırımlar 119.059.376,00
 • Ticari Alacaklar 467.447.206,00
 • İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 2.502.358,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 464.944.848,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 27.460.969,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 8.644.964,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 18.816.005,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 521.216.749,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 63.149.938,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 591.678,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 60.920.387,00
 • ARA TOPLAM 1.428.071.777,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 1.097.908.699,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00
 • Maddi Duran Varlıklar 1.010.454.979,00
 • Diğer Maddi Duran Varlıklar 1.010.454.979,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 20.494.150,00
 • - Şerefiye 20.494.150,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 50.529.451,00
 • İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 50.529.451,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 15.640.657,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 2.525.980.476,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 1.048.090.277,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 64.475.986,00
 • - Banka Kredileri 64.127.449,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 29.437.751,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 418.752.005,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 494.936,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 418.257.069,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 22.410.068,00
 • Diğer Borçlar 4.998.475,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 1.941.913,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 3.056.562,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 447.430.867,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 22.820.424,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 8.392.579,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 7.631.826,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 760.753,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 29.372.122,00
 • ARA TOPLAM 1.048.090.277,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 351.357.121,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 12.767.648,00
 • Banka Kredileri 12.327.323,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 440.325,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 30.448.597,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 247.813.509,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 43.330.338,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 43.330.338,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 16.997.029,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 1.399.447.398,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 1.126.533.078,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 1.041.112.446,00
 • Ödenmiş Sermaye 37.600.000,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 151.195.953,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 328.174.439,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 143.971.562,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 143.971.562,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -9.144.413,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 27.913.833,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 105.821.970,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 246.434.689,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 85.420.632,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 2.525.980.476,00