FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN

baydoner restoranlari - bydnr - Bilanço

 • VARLIKLAR 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 685.700.205,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 357.157.967,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 65.527.301,00
 • İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 45.761,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 65.481.540,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 52.502.458,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 52.502.458,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 158.955.854,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 48.410.852,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 3.145.773,00
 • ARA TOPLAM 685.700.205,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 977.415.258,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 9.165.863,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 9.165.863,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 11.897.605,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00
 • Maddi Duran Varlıklar 449.523.196,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 88.966.604,00
 • - Şerefiye 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 88.966.604,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 34.156.681,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 0,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 1.663.115.463,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 411.999.247,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 119.859.105,00
 • - Banka Kredileri 6.574.562,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 14.241.639,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 144.878.357,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 151.795,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 144.726.562,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 42.035.990,00
 • Diğer Borçlar 4.202.170,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 4.202.170,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 32.822.724,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 18.946.771,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 27.353.717,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 13.226.331,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 14.127.386,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 5.603.061,00
 • ARA TOPLAM 411.999.247,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 260.732.470,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 137.911.581,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 6.363.671,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 6.363.671,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 116.457.218,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 672.731.717,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 990.383.746,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 990.383.746,00
 • Ödenmiş Sermaye 84.000.000,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 165.436.046,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 263.610.208,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -26.271.299,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -26.271.299,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -3.216.467,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 8.681.901,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 333.603.057,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 161.323.833,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 1.663.115.463,00