FİNANS

can2 termik - cante - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 2.097.661.986,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 209.452.279,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 914.917.992,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 498.659.615,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 416.258.377,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 12.590.640,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 9.979.929,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 2.610.711,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 528.587.004,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 51.342.279,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 3.268.855,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 377.502.937,00
 • ARA TOPLAM 2.097.661.986,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 5.495.364.595,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 209.963,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 209.963,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00
 • Maddi Duran Varlıklar 4.919.883.315,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 33.809.355,00
 • - Şerefiye 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 33.809.355,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 889.057,00
 • İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 889.057,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 490.995.261,00
 • Diğer Duran Varlıklar 47.864.509,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 7.593.026.581,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 1.240.858.527,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 861.732,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 293.815.316,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 232.541.573,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 121.268,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 232.420.305,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 9.326.857,00
 • Diğer Borçlar 159.839.880,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 16.778.893,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 143.060.987,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 5.634.429,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 28.460.456,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 11.375.439,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 10.397.411,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 978.028,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 498.136.013,00
 • ARA TOPLAM 1.240.858.527,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 1.942.999.082,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 1.931.838.765,00
 • Banka Kredileri 1.931.248.633,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 590.132,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 1.680.862,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 3.312.062,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 3.109.464,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 202.598,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 5.686.230,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 481.163,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 3.183.857.609,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 4.409.168.972,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 4.409.168.972,00
 • Ödenmiş Sermaye 320.000.000,00
 • Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi (-) -1.399.068,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 0,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 185.332.488,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 2.828.142.236,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 2.829.801.337,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -766.181.663,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları -766.181.663,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 0,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları -293.751.490,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 2.137.026.469,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 7.593.026.581,00

Kredi Hesaplama