FİNANS

can2 termik - cante - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 3.577.129.340,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 112.515.995,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 2.642.149.968,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 531.836.709,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 2.110.313.259,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 63.196.138,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 60.584.555,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 2.611.583,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 640.732.718,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 46.045.964,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 88.721,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 72.399.836,00
 • ARA TOPLAM 3.577.129.340,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 5.635.702.198,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 209.963,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 209.963,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00
 • Maddi Duran Varlıklar 4.941.354.200,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 42.054.436,00
 • - Şerefiye 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 42.054.436,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 1.017.279,00
 • İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 1.017.279,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 604.254.156,00
 • Diğer Duran Varlıklar 45.314.736,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 9.212.831.538,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 2.444.994.629,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 723.441,00
 • - Banka Kredileri 50.931,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 309.289.220,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 330.503.288,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 330.503.288,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 20.895.945,00
 • Diğer Borçlar 1.738.242.082,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 1.476.165.051,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 262.077.031,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 4.615.524,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 11.385.581,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 9.773.736,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 1.611.845,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 28.788.903,00
 • ARA TOPLAM 2.444.994.629,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 2.055.937.598,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 2.043.582.845,00
 • Banka Kredileri 2.043.155.372,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 427.473,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 899.773,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 3.152.279,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 2.947.997,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 204.282,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 8.041.436,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 261.265,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 4.500.932.227,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 4.711.899.311,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 4.711.899.311,00
 • Ödenmiş Sermaye 320.000.000,00
 • Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi (-) -1.399.068,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 0,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 2.830.825.091,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 2.829.562.979,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -937.401.381,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları -937.401.381,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 27.307.068,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 2.001.300.399,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 471.267.202,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 9.212.831.538,00

Kredi Hesaplama