FİNANS

can2 termik - cante - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 1.264.411.168,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 606.911.088,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 224.408.539,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 32.420.054,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 191.988.485,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 12.924.044,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 10.105.457,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 2.818.587,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 323.412.184,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 13.034.451,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 228.443,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 83.492.419,00
 • ARA TOPLAM 1.264.411.168,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 4.993.565.699,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 209.744,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 209.744,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00
 • Maddi Duran Varlıklar 4.899.420.780,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 32.108.990,00
 • - Şerefiye 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 32.108.990,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 2.028.414,00
 • İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 2.028.414,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 0,00
 • Diğer Duran Varlıklar 57.354.671,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 6.257.976.867,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 1.185.272.503,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 1.551.671,00
 • - Banka Kredileri 56,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 433.334.518,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 288.315.071,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 63.046.114,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 225.268.957,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 12.463.474,00
 • Diğer Borçlar 281.807.856,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 157.326.578,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 124.481.278,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 9.947.000,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 8.701.745,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 1.245.255,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 132.004.824,00
 • ARA TOPLAM 1.185.272.503,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 1.796.442.970,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 1.772.780.053,00
 • Banka Kredileri 1.771.897.207,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 882.846,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 3.485.224,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 2.220.994,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 2.031.562,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 189.432,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 17.057.066,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 899.633,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 2.981.715.473,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 3.276.261.394,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 3.276.261.394,00
 • Ödenmiş Sermaye 320.000.000,00
 • Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi (-) -1.399.068,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 0,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 185.332.488,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 2.830.445.086,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 2.831.264.906,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -680.134.016,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları -680.134.016,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 0,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları -293.751.490,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 915.768.394,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 6.257.976.867,00

Kredi Hesaplama