FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN

can2 termik - cante - Bilanço

 • VARLIKLAR 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 4.123.927.185,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 312.197.369,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 2.376.946.213,00
 • İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 544.317.075,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 1.832.629.138,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 12.601.443,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 6.256.363,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 6.345.080,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 882.953.339,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 104.298.828,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 5.431.268,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 429.498.725,00
 • ARA TOPLAM 4.123.927.185,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 6.144.718.013,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 209.963,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 209.963,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00
 • Maddi Duran Varlıklar 4.972.443.008,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 54.530.301,00
 • - Şerefiye 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 54.530.301,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 33.335.746,00
 • İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 33.335.746,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 1.029.201.179,00
 • Diğer Duran Varlıklar 47.003.750,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 10.268.645.198,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 2.149.524.884,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 4.279.544,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 48.985.384,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 606.523.436,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 606.523.436,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 31.927.685,00
 • Diğer Borçlar 1.361.704.570,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 1.142.612.130,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 219.092.440,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 12.918,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 16.798.939,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 14.997.719,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 1.801.220,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 72.370.376,00
 • ARA TOPLAM 2.149.524.884,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 198.176.948,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 87.037.625,00
 • Banka Kredileri 83.703.896,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 3.333.729,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 53.538.769,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 6.252.787,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 6.045.136,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 207.651,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 27.893.406,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 23.454.361,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 2.347.701.832,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 7.920.943.366,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 7.920.943.366,00
 • Ödenmiş Sermaye 800.000.000,00
 • Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi (-) -1.399.068,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 0,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 2.827.664.591,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 2.828.960.622,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -1.346.276.666,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları -1.346.276.666,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 27.307.069,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 1.523.673.651,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 1.084.549.989,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 10.268.645.198,00