FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN

cimsa - cimsa - Bilanço

 • VARLIKLAR 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 7.249.367.000,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 1.602.597.000,00
 • Finansal Yatırımlar 900.558.000,00
 • Ticari Alacaklar 3.007.853.000,00
 • İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 1.575.257.000,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 1.432.596.000,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 1.359.000,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 1.359.000,00
 • Türev Araçlar 63.043.000,00
 • Stoklar 1.476.745.000,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 82.895.000,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 18.396.000,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 95.919.000,00
 • ARA TOPLAM 7.249.365.000,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 2.000,00
 • DURAN VARLIKLAR 7.720.227.000,00
 • Finansal Yatırımlar 64.000,00
 • - Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar 64.000,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 4.835.000,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 4.835.000,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 3.554.764.000,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00
 • Maddi Duran Varlıklar 2.655.376.000,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 244.264.000,00
 • - Şerefiye 148.119.000,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 96.145.000,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 22.251.000,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 1.158.578.000,00
 • Diğer Duran Varlıklar 31.777.000,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 14.969.594.000,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 4.442.679.000,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 2.074.968.000,00
 • - Banka Kredileri 1.089.262.000,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 215.535.000,00
 • Banka Kredileri 960.742.000,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 1.274.271.000,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 5.692.000,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 1.268.579.000,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 47.623.000,00
 • Diğer Borçlar 81.396.000,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 11.136.000,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 70.260.000,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 53.780.000,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 140.164.000,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 186.914.000,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 42.863.000,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 144.051.000,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 368.028.000,00
 • ARA TOPLAM 4.442.679.000,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 1.656.766.000,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 1.211.574.000,00
 • Banka Kredileri 753.581.000,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 86.399.000,00
 • Ticari Borçlar 54.809.000,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 54.809.000,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 158.396.000,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 138.652.000,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 19.744.000,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 231.987.000,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 6.099.445.000,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 8.870.149.000,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 8.310.583.000,00
 • Ödenmiş Sermaye 945.591.000,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 41.742.000,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 575.000,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -26.262.000,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -72.874.000,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -72.874.000,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 734.649.000,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 242.000,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları -282.998.000,00
 • - Özkaynak yöntemiyle değerlenen yatırımların diğer kapsamlı gelirlerden kar/zarar sınıflandırılacak paylar 1.017.405.000,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 232.430.000,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 4.172.615.000,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 2.209.243.000,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 559.566.000,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 14.969.594.000,00

Kredi Hesaplama