FİNANS

cimsa - cimsa - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 5.775.581.388,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 2.002.225.536,00
 • Finansal Yatırımlar 639.621.818,00
 • Ticari Alacaklar 1.665.852.984,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 756.874.563,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 908.978.421,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 1.097.940,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 1.097.940,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 1.254.786.602,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 46.386.504,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 20.397.358,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 145.210.843,00
 • ARA TOPLAM 5.775.579.585,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 1.803,00
 • DURAN VARLIKLAR 4.423.811.511,00
 • Finansal Yatırımlar 64.478,00
 • - Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar 64.478,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 4.834.853,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 4.834.853,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 1.467.132.818,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00
 • Maddi Duran Varlıklar 1.518.884.330,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 172.065.802,00
 • - Şerefiye 148.119.252,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 23.946.550,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 376.895.480,00
 • İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 376.895.480,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 862.540.542,00
 • Diğer Duran Varlıklar 5.172.183,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 10.199.392.899,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 4.120.489.004,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 1.478.402.564,00
 • - Banka Kredileri 1.070.341.113,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 573.700.945,00
 • Banka Kredileri 380.292.781,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 1.758.404.913,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 396.468.923,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 1.361.935.990,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 14.199.151,00
 • Diğer Borçlar 35.726.084,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 5.510.103,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 30.215.981,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 43.811.118,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 96.736.930,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 118.875.293,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 4.673.941,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 114.201.352,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 632.006,00
 • ARA TOPLAM 4.120.489.004,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 375.183.842,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 30.692.212,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 30.692.212,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 100.676.977,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 90.489.187,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 10.187.790,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 243.814.653,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 4.495.672.846,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 5.703.720.053,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 5.354.102.976,00
 • Ödenmiş Sermaye 135.084.442,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 41.741.516,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 575.466,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 59.348.493,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 122.662.509,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -19.034.860,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -41.330.617,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları -49.925.331,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları -261.759.695,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 270.354.409,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 193.104.976,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 1.990.873.415,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 2.974.705.285,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 349.617.077,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 10.199.392.899,00

Kredi Hesaplama