FİNANS

cimsa - cimsa - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 5.949.882.000,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 2.206.681.000,00
 • Finansal Yatırımlar 210.889.000,00
 • Ticari Alacaklar 1.701.184.000,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 769.748.000,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 931.436.000,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 1.041.000,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 1.041.000,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 1.251.029.000,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 280.220.000,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 127.138.000,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 171.698.000,00
 • ARA TOPLAM 5.949.880.000,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 2.000,00
 • DURAN VARLIKLAR 5.927.203.000,00
 • Finansal Yatırımlar 64.000,00
 • - Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar 64.000,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 4.835.000,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 4.835.000,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 2.507.593.000,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00
 • Maddi Duran Varlıklar 1.873.451.000,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 245.636.000,00
 • - Şerefiye 148.119.000,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 97.517.000,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 300.931.000,00
 • İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 300.931.000,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 963.774.000,00
 • Diğer Duran Varlıklar 5.642.000,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 11.877.085.000,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 4.938.443.000,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 2.064.130.000,00
 • - Banka Kredileri 1.193.522.000,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 946.458.000,00
 • Banka Kredileri 843.476.000,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 1.192.393.000,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 10.185.000,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 1.182.208.000,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 36.813.000,00
 • Diğer Borçlar 487.674.000,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 441.122.000,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 46.552.000,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 28.557.000,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 34.173.000,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 147.544.000,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 27.631.000,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 119.913.000,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 701.000,00
 • ARA TOPLAM 4.938.443.000,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 941.338.000,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 503.521.000,00
 • Banka Kredileri 82.779.000,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 47.438.000,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 158.221.000,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 142.460.000,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 15.761.000,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 279.596.000,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 5.879.781.000,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 5.997.304.000,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 5.586.573.000,00
 • Ödenmiş Sermaye 135.084.000,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 41.742.000,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 575.000,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -123.869.000,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -60.555.000,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -60.555.000,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 65.780.000,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları -40.147.000,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları -320.403.000,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 426.330.000,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 193.105.000,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 5.022.447.000,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 251.709.000,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 410.731.000,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 11.877.085.000,00

Kredi Hesaplama