FİNANS

cimsa - cimsa - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 3.986.154.582,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 646.755.551,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 1.486.530.964,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 717.292.064,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 769.238.900,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 1.079.995,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 1.079.995,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 1.366.312.224,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 77.984.584,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 20.376.789,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 211.863.995,00
 • ARA TOPLAM 3.810.904.102,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 175.250.480,00
 • DURAN VARLIKLAR 4.135.096.854,00
 • Finansal Yatırımlar 64.478,00
 • - Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar 64.478,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 4.835.658,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 4.835.658,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 1.296.139.393,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00
 • Maddi Duran Varlıklar 1.504.495.767,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 173.668.104,00
 • - Şerefiye 148.119.252,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 25.548.852,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 344.735.929,00
 • İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 344.735.929,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 786.101.002,00
 • Diğer Duran Varlıklar 7.799.816,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 8.121.251.436,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 4.255.583.327,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 1.532.162.850,00
 • - Banka Kredileri 1.126.900.244,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 734.942.089,00
 • Banka Kredileri 380.292.336,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 1.361.647.786,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 169.480.510,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 1.192.167.276,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 13.225.377,00
 • Diğer Borçlar 45.093.573,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 3.850.029,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 41.243.544,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 232.460.600,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 89.324.455,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 53.772.335,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 4.633.945,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 49.138.390,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 192.954.262,00
 • ARA TOPLAM 4.255.583.327,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 262.093.133,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 28.526.819,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 28.526.819,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 103.231.085,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 94.440.509,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 8.790.576,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 130.335.229,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 4.517.676.460,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 3.603.574.976,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 3.284.968.766,00
 • Ödenmiş Sermaye 135.084.442,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 41.741.516,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 575.466,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -21.310.778,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -28.998.543,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -28.998.543,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -37.801.498,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları -46.666.257,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları -243.734.832,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 252.599.591,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 193.104.976,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 1.990.873.415,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 982.701.227,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 318.606.210,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 8.121.251.436,00

Kredi Hesaplama