FİNANS

cimsa - cimsa - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 1.986.936.138,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 440.994.826,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 775.208.659,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 297.470.637,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 477.738.022,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 1.251.344,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 274.140,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 977.204,00
 • Türev Araçlar 26.261.759,00
 • Stoklar 343.404.230,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 181.256.706,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 1.558.899,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 36.153.582,00
 • ARA TOPLAM 1.806.090.005,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 180.846.133,00
 • DURAN VARLIKLAR 2.438.354.228,00
 • Finansal Yatırımlar 64.478,00
 • - Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar 64.478,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 4.930.002,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 4.930.002,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 779.367.611,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00
 • Maddi Duran Varlıklar 1.389.659.753,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 166.035.738,00
 • - Şerefiye 148.119.252,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 17.916.486,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 14.404.448,00
 • İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 14.404.448,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 54.849.489,00
 • Diğer Duran Varlıklar 12.338.912,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 4.425.290.366,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 1.573.020.446,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 788.166.436,00
 • - Banka Kredileri 665.575.526,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 55.598.048,00
 • Banka Kredileri 100.534.685,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 527.784.211,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 102.034.665,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 425.749.546,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 10.354.649,00
 • Diğer Borçlar 22.521.974,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 1.443.256,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 21.078.718,00
 • Türev Araçlar 27.009.743,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 24.994.531,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 26.689.352,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 84.701.673,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 6.500.000,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 78.201.673,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 5.199.829,00
 • ARA TOPLAM 1.573.020.446,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 492.453.096,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 402.124.374,00
 • Banka Kredileri 388.270.434,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 13.853.940,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 63.623.745,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 58.008.862,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 5.614.883,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 26.704.977,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 2.065.473.542,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 2.359.816.824,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 2.080.023.482,00
 • Ödenmiş Sermaye 135.084.442,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 41.741.516,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 1.099.415,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -60.783.540,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 1.634.162,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -13.913.426,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -34.370.862,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları -9.814.750,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları -72.199.491,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 47.643.379,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 193.104.976,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 1.174.272.645,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 629.874.890,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 279.793.342,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 4.425.290.366,00

Kredi Hesaplama