FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN

cimentas - cment - Bilanço

 • VARLIKLAR 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 3.669.462.000,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 460.073.000,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 2.027.074.000,00
 • İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 118.327.000,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 1.908.747.000,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 21.440.000,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 460.000,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 20.980.000,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 930.204.000,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 178.288.000,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 1.855.000,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 50.528.000,00
 • ARA TOPLAM 3.669.462.000,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 3.344.721.000,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 893.000,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 893.000,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 1.867.560.000,00
 • Maddi Duran Varlıklar 926.845.000,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 237.364.000,00
 • - Şerefiye 174.543.000,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 62.821.000,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 253.000,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 208.450.000,00
 • Diğer Duran Varlıklar 2.169.000,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 7.014.183.000,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 2.072.778.000,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 165.589.000,00
 • - Banka Kredileri 165.589.000,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 67.493.000,00
 • - Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 67.493.000,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 1.270.363.000,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 7.460.000,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 1.262.903.000,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 54.233.000,00
 • Diğer Borçlar 3.817.000,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 3.817.000,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 70.049.000,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 163.126.000,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 192.187.000,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 29.406.000,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 162.781.000,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 85.921.000,00
 • ARA TOPLAM 2.072.778.000,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 565.714.000,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 39.389.000,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 39.389.000,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 439.000,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 159.796.000,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 38.752.000,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 121.044.000,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 366.090.000,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 2.638.492.000,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 4.375.691.000,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 3.318.441.000,00
 • Ödenmiş Sermaye 87.112.000,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 20.069.000,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) -3.381.000,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 161.554.000,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 28.502.000,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 28.502.000,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -51.621.000,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 3.869.000,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 3.869.000,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 59.335.000,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 1.505.789.000,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 1.269.582.000,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 1.057.250.000,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 7.014.183.000,00