FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN

cuhadaroglu metal - cusan - Bilanço

 • VARLIKLAR 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 1.567.519.509,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 217.036.569,00
 • Finansal Yatırımlar 88.800,00
 • - Gerçeğe Uygun Değeri Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar 88.800,00
 • Ticari Alacaklar 483.702.687,00
 • İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 483.702.687,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 4.935.429,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 238.000,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 4.697.429,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 448.494.433,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 206.010.816,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 173.864,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 48.387.782,00
 • ARA TOPLAM 1.567.519.509,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 313.363.032,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 4.370.000,00
 • Maddi Duran Varlıklar 221.350.512,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 11.257.596,00
 • - Şerefiye 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 1.234.694,00
 • İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 1.234.694,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 15.994.955,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 1.880.882.541,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 1.294.956.802,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 410.382.688,00
 • - Banka Kredileri 410.362.007,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 89.414.383,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 135.153.462,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 18.602,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 135.134.860,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 27.251.471,00
 • Diğer Borçlar 14.014.879,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 1.738.000,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 12.276.879,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 534.652.176,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 15.984.443,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 8.580.956,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 5.142.956,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 3.438.000,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • ARA TOPLAM 1.294.956.802,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 137.281.129,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 122.532.531,00
 • Banka Kredileri 111.342.950,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 14.748.598,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 14.748.598,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 1.432.237.931,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 448.644.610,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 468.430.992,00
 • Ödenmiş Sermaye 71.250.000,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 0,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 6.649.019,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 116.530.519,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 116.530.519,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -18.559.035,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 42.475.015,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 301.415.341,00
 • Net Dönem Karı/Zararı -59.485.957,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR -19.786.382,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 1.880.882.541,00