FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN

cvk maden - cvkmd - Bilanço

 • VARLIKLAR 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 1.296.169.571,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 741.253.867,00
 • Finansal Yatırımlar 117.278.648,00
 • Ticari Alacaklar 254.200.572,00
 • İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 254.200.572,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 24.469.346,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 24.469.346,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 91.921.713,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 41.145.034,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 25.900.391,00
 • ARA TOPLAM 1.296.169.571,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 1.017.975.738,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 2.021.365,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 2.021.365,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00
 • Maddi Duran Varlıklar 850.486.993,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 1.754.587,00
 • - Şerefiye 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 140.089.575,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 14.151.399,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 2.314.145.309,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 242.744.308,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 45.638.751,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 21.325.925,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 79.192.528,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 550.141,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 78.642.387,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 7.588.431,00
 • Diğer Borçlar 10.683.873,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 50.823,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 10.633.050,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 16.939.384,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 44.799.409,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 16.576.007,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 3.226.601,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • ARA TOPLAM 242.744.308,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 204.455.674,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 15.099.200,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 228.256,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 23.572.925,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 7.218.631,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 165.555.293,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 447.199.982,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 1.866.945.327,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 1.850.758.097,00
 • Ödenmiş Sermaye 42.000.000,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 0,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 725.733.845,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 255.843.550,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 255.843.550,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -527.031,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 7.000.000,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 371.161.256,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 449.019.446,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 16.187.230,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 2.314.145.309,00

Kredi Hesaplama