FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN

cw enerji - cwene - Bilanço

 • VARLIKLAR 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 5.379.052.129,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 431.312.845,00
 • Finansal Yatırımlar 162.055.628,00
 • Ticari Alacaklar 1.212.988.783,00
 • İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 1.212.988.783,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 343.232.214,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 331.395.711,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 11.836.503,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 2.128.588.991,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 647.910.028,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 452.963.640,00
 • ARA TOPLAM 5.379.052.129,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 4.923.353.197,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 642.101,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 642.101,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 814.001,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00
 • Maddi Duran Varlıklar 2.296.418.126,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 126.004.989,00
 • - Şerefiye 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 127.755.393,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 10.302.405.326,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 3.201.010.803,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 30.236.269,00
 • - Banka Kredileri 30.236.269,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 430.298.964,00
 • - Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 237.409.066,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 329.851.128,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 329.851.128,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 4.671.706,00
 • Diğer Borçlar 254.013.527,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 8.127.622,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 245.885.905,00
 • Türev Araçlar 4.512.656,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 2.132.847.575,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 4.183.370,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 8.479.279,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 7.737.209,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 742.070,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 1.916.329,00
 • ARA TOPLAM 3.201.010.803,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 1.187.374.197,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 1.079.603.864,00
 • Banka Kredileri 300.285.065,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 734.853.103,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 34.651.740,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 41.999.129,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 31.119.464,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 31.119.464,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 4.388.385.000,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 5.914.020.326,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 5.914.020.326,00
 • Ödenmiş Sermaye 123.750.000,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 496.277.852,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 2.781.446.206,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -9.139.537,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -9.139.537,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -9.139.537,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 44.078,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 44.078,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 73.450.887,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 2.069.477.237,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 378.713.603,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 10.302.405.326,00