FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN

dardanel - dardl - Bilanço

 • VARLIKLAR 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 2.147.562.615,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 103.465.565,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 798.314.746,00
 • İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 397.791.924,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 400.522.822,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 65.850.294,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 65.850.294,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 837.650.344,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 306.263.529,00
 • İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 121.193.154,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 2.820.718,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 33.197.419,00
 • ARA TOPLAM 2.147.562.615,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 4.694.236.088,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00
 • Maddi Duran Varlıklar 4.269.095.956,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 279.790.634,00
 • - Şerefiye 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 279.790.634,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 114.643.926,00
 • Diğer Duran Varlıklar 2.285.426,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 6.841.798.703,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 2.893.776.476,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 2.123.020.329,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 72.167.624,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 588.937.361,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 5.955.380,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 582.981.981,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 36.564.901,00
 • Diğer Borçlar 24.531.727,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 24.531.727,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 28.135.543,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 14.375.790,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 14.375.790,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 6.043.201,00
 • ARA TOPLAM 2.893.776.476,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 179.142.873,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 23.396.662,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 63.566.263,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 63.566.263,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 92.179.948,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 3.072.919.349,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 3.768.879.354,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 3.768.879.354,00
 • Ödenmiş Sermaye 586.099.283,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 1.805.417.568,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 50.791.530,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 1.054.412.866,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 1.054.412.866,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 176.773.412,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 176.773.412,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 47.677.937,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 108.677.427,00
 • Net Dönem Karı/Zararı -60.970.669,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 6.841.798.703,00