FİNANS

dardanel - dardl - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 1.065.463.969,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 8.307.409,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 588.540.657,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 183.884.457,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 404.656.200,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 44.098.565,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 44.098.565,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 327.627.507,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 82.692.416,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 14.197.415,00
 • ARA TOPLAM 1.065.463.969,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 923.604.444,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00
 • Maddi Duran Varlıklar 903.880.609,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 9.372.092,00
 • - Şerefiye 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 9.372.092,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 2.224.066,00
 • İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 2.224.066,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 4.949.491,00
 • Diğer Duran Varlıklar 21,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 1.989.068.413,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 978.619.586,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 619.784.007,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 71.711.685,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 223.394.021,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 223.394.021,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 17.475.530,00
 • Diğer Borçlar 365.580,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 365.580,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 41.065.454,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 967.579,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 1.446.001,00
 • ARA TOPLAM 978.619.586,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 119.126.692,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 35.502.687,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 16.788.885,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 16.788.885,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 66.835.120,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 1.097.746.278,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 891.322.135,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 891.322.135,00
 • Ödenmiş Sermaye 586.099.283,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 0,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 8.057.772,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 539.453.040,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 539.453.040,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -126.608,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -11.110.482,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları -11.110.482,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 0,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları -264.757.148,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 33.579.670,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 1.989.068.413,00

Kredi Hesaplama