FİNANS

denge holding - denge - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 316.797.673,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 149.412.006,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 79.594.815,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 620.533,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 78.974.282,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 11.854.059,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 9.332.686,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 2.521.373,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 22.423.238,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 21.856.745,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 551.966,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 31.104.844,00
 • İlişkili Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar 31.104.844,00
 • ARA TOPLAM 316.797.673,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 1.396.530.431,00
 • Finansal Yatırımlar 648.379,00
 • Ticari Alacaklar 92.724,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 92.724,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 24.193.850,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 1.220.370.500,00
 • Maddi Duran Varlıklar 32.816.617,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 87.955.194,00
 • - Şerefiye 76.402.132,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 11.553.062,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 6.678.566,00
 • İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 6.678.566,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 23.136.983,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 1.713.328.104,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 208.535.303,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 2.697.018,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 41.328.437,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 38.035.910,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 38.035.910,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 4.337.237,00
 • Diğer Borçlar 29.132.417,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 24.339.240,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 4.793.177,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 55.444.492,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 171.726,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 33.275.098,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 1.527.751,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 31.747.347,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 3.709.730,00
 • ARA TOPLAM 208.535.303,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 462.975.630,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 345.129.048,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 78.124,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 78.124,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 1.293.995,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 1.293.995,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 116.474.463,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 671.510.933,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 1.041.817.171,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 687.231.175,00
 • Ödenmiş Sermaye 300.000.000,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 0,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 10.818.805,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 2.788.742,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -378.366,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -378.366,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 395.764,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 123.488.449,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 249.739.415,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 354.585.996,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 1.713.328.104,00

Kredi Hesaplama