FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN

denge holding - denge - Bilanço

 • VARLIKLAR 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 428.923.610,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 51.434.251,00
 • Finansal Yatırımlar 100.032.523,00
 • Ticari Alacaklar 165.347.848,00
 • İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 33.609.732,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 131.738.116,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 45.463.723,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 22.328.805,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 23.134.918,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 19.774.757,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 17.106.827,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 214.852,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 29.548.829,00
 • ARA TOPLAM 428.923.610,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 2.087.450.610,00
 • Finansal Yatırımlar 570.882,00
 • Ticari Alacaklar 25.099.710,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 25.099.710,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 393.942,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 393.942,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 24.788.348,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 1.837.690.000,00
 • Maddi Duran Varlıklar 72.664.334,00
 • Diğer Maddi Duran Varlıklar 72.664.334,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 84.896.084,00
 • - Şerefiye 76.402.132,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 8.493.952,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 231.593,00
 • İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 231.593,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 40.707.167,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 2.516.374.220,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 320.648.230,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 6.559.027,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 97.606.335,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 84.749.490,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 84.749.490,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 7.282.601,00
 • Diğer Borçlar 50.137.030,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 47.931.585,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 2.205.445,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 35.147.836,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 1.990.574,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 33.822.434,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 2.069.425,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 31.753.009,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 2.159.198,00
 • ARA TOPLAM 320.648.230,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 709.236.860,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 339.545.327,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 367.823.525,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 1.868.008,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 1.868.008,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 1.029.885.090,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 1.486.489.130,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 894.494.167,00
 • Ödenmiş Sermaye 300.000.000,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 0,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 10.818.805,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 3.154.718,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 3.154.718,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -12.390,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 395.764,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 372.779.949,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 207.344.931,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 591.994.963,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 2.516.374.220,00