FİNANS

denge holding - denge - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 341.699.155,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 211.523.016,00
 • Finansal Yatırımlar 10.010,00
 • -Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar 10.010,00
 • Ticari Alacaklar 54.424.225,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 444.586,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 53.979.639,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 17.173.323,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 13.801.435,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 3.371.888,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 8.062.104,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 29.232.010,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 21.274.467,00
 • İlişkili Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar 21.274.467,00
 • ARA TOPLAM 341.699.155,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 1.317.984.676,00
 • Finansal Yatırımlar 459.882,00
 • Ticari Alacaklar 1.115.493,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 1.115.493,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 10.195.457,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 1.182.005.000,00
 • Maddi Duran Varlıklar 27.193.039,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 77.908.563,00
 • - Şerefiye 76.402.132,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 1.506.431,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 5.988.587,00
 • İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 5.988.587,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 12.324.513,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 1.659.683.831,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 276.682.322,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 1.944.680,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 49.698.471,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 37.931.222,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 37.931.222,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 2.566.082,00
 • Diğer Borçlar 20.905.798,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 19.020.200,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 1.885.598,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 138.861.026,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 8.436,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 23.036.132,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 1.128.855,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 21.907.277,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 1.334.265,00
 • ARA TOPLAM 276.682.322,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 424.977.179,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 334.222.420,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 84.558,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 84.558,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 719.886,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 719.886,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 89.950.315,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 701.659.501,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 958.024.330,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 648.021.418,00
 • Ödenmiş Sermaye 300.000.000,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 0,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 10.818.805,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 4.798.002,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 4.865.203,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 395.764,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 127.371.310,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 204.637.537,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 310.002.912,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 1.659.683.831,00

Kredi Hesaplama